Werken in de ICT in een kansrijke functie!

ESF
In 2020 kunt u zich omscholen naar een baan in de ICT die perspectief biedt met financiële steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Het platform Werken in de ICT heeft in samenwerking met de IT Management Group een aantal opleidingstrajecten ontwikkeld, waarbij u wordt opgeleid en wordt begeleid naar een (nieuwe) functie in de ICT.

De opleiding, begeleiding en omscholing is gericht op het vinden van een nieuwe duurzame functie bij uw huidige werkgever. Het gaat daarbij om functies waarin op dit moment een groot tekort bestaat op de arbeidsmarkt, zoals bijvoorbeeld de functies van ontwikkelaar, functioneel applicatiebeheerder, tester, IT architect, online marketeer, data specialist en security manager.

De opleiding, begeleiding en omscholing wordt deels gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Organisaties, werknemers en zelfstandigen die in aanmerking komen voor deelname aan het omscholingstraject DIA-ESF, kunnen een functiegericht opleidingstraject bij de IT Management Group (laten) volgen met 50% subsidie vanuit het ESF, 50% dient te worden vergoed door u zelf of door uw werkgever.

Let op, er is nog slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar!

Aanmelden voor omscholing

Het traject – Omscholen naar de ICT

Uw traject start met een intake. Gedurende de intake wordt beoordeeld of u aan de voorwaarden voor deelname voldoet. U heeft tijdens de intake ook de kans om uw vragen te stellen.

Na de intake start u met de opleidingen. Het traject duurt – afhankelijk van de keuze van het traject – 12 of 16 dagen. Binnen deze dagen doorloopt u een vast aantal trainingsmodules. De planning van deze modules komt in overleg tot stand, waarbij wordt gestreefd naar een doorlooptijd van ongeveer 4 maanden.

Gedurende het opleidingstraject begint ook de begeleiding naar uw functie in de ICT. Uw CV wordt bekeken en u wordt van feedback voorzien en er wordt geoefend met sociale vaardigheden en sollicitatievaardigheden.

Voorwaarden voor deelname

Om aan het traject te kunnen deelnemen, dient u op het moment van inschrijving werkzaam te zijn in loondienst of op ZZP-basis. Daarnaast bent u gemotiveerd om met het opleidingstraject aan de slag te gaan en bent u op zoek naar een andere functie in de ICT. U dient voldoende tijd tot uw beschikking te hebben om het traject te volgen. De tijd die u besteedt aan de opleiding, wordt niet gecompenseerd.

Start en duur

Per maand zijn er diverse startmomenten. De doorlooptijd van het traject is circa 4 maanden. De 12 of 16 opleidingsdagen worden verspreid over deze 4 maanden. De exacte planning is afhankelijk van het opleidingstraject dat u kiest. Na de intake wordt een planning op maat gemaakt.

Procedure

Wilt u aan het het traject meedoen, dan kunt u zichzelf via deze pagina aanmelden. Na ontvangst van uw inschrijving zullen we u uitnodigen voor een intake en loopbaanoriëntatiegesprek. Tijdens dit gesprek wordt gecontroleerd of u voldoet aan de eisen en nemen we de verschillende opleidingstrajecten en mogelijkheden met u door.

Matching

Zowel gedurende als na afloop van het opleidingstraject spant de IT Management Group zich in om u te matchen met een nieuwe werkgever. Op het moment dat er een match is, krijgt u een vrijblijvend aanbod. De inhoud van het aanbod zoals het salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn marktconform en wordt op dat moment met u doorgenomen. Er is van uw kant geen verplichting om het aanbod te aanvaarden. Er is vanuit de IT Management Group ook geen verplichting om u een aanbod te doen.

Opleidingstrajecten

U kunt keuze maken uit de volgende opleidingstrajecten:

Certified Online Marketeer DIA-ESF
Certified Security Manager DIA-ESF
Certified Data & Informatie Specialist DIA-ESF
Certified Functioneel Applicatiebeheerder DIA-ESF

Certified IT Architect DIA-ESF
Certified Agile Testmanager
Certified Java Developer DIA-ESF
Certified Front-end Developer DIA-ESF

Voor meer informatie klikt u op het opleidingstraject of kunt u vrijblijvend contact opnemen met de IT Management Group. Reageer op tijd, want er is nog slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Het beschikbaar stellen van trainingen met het doel om werknemers in de ICT duurzaam inzetbaar te maken wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie vanuit het ESF.
Werken in de ICT

Waarom kiezen voor een duurzame loopbaan in de ICT?

Wilt u (blijven) werken in de ICT-sector? Een aantal belangrijke redenen om te kiezen voor werken in de ICT zijn:

1. Continue ontwikkeling. ICT staat nooit stil en er ontstaan continu nieuwe mogelijkheden en kansen, waardoor u zichzelf kan en moet blijven ontwikkelen. U kiest voor een leven lang leren!
2.De vraag naar IT-ers blijft de komende jaren groeien. Met de juiste opleiding en ervaring kunt u bij veel verschillende organisaties terecht.
3. Voor iedereen een passende baan. ICT is zó veelzijdig dat er voor bijna iedereen een passende baan te vinden is in de ICT-sector. Werkt u graag met mensen? Dan kunt u bijvoorbeeld aan de slag als helpdeskmedewerker, leidinggevende, scrum master of product owner. Bent u analytisch ingesteld? Dan kunt u aan de slag als developer of bijvoorbeeld (big) data analist. De mogelijkheden zijn eindeloos!

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om zich om te scholen en duurzaam inzetbaar te zijn in de ICT met steun van het ESF? Kijk dan hierboven naar de verschillende mogelijkheden of neem contact op voor meer informatie.

Omscholen werken in de ICT

De mogelijkheid tot bijscholen en omscholen en het beschikbaar stellen van trainingen met het doel om werknemers in de ICT duurzaam inzetbaar te maken wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie vanuit het ESF.