Home » Zonder kosten omscholen naar een functie in de ICT? – Sponsor Agile People

Zonder kosten omscholen naar een functie in de ICT?

Gesponsord door Agile People

Aanmelden voor omscholing


Bent u op zoek naar een baan in de ICT? Dan hebben wij een interessant aanbod voor u!

Agile People en de IT Management Group hebben een samenwerkingsverband opgezet waarbij u wordt opgeleid en begeleid naar een functie in de ICT.
Agile People - IT Management Group
De opleiding en begeleiding is gericht op het vinden van een baan in de ICT. Het gaat daarbij om banen waarin op dit moment een groot tekort is op de arbeidsmarkt, zoals bijvoorbeeld Ontwikkelaar, Functioneel Applicatiebeheerder, Tester, IT Architect, Data Specialist en Security Manager.

De opleiding en begeleiding wordt mede mogelijk gemaakt door financiële steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Het traject
Uw traject start met een intake. Gedurende de intake wordt onderzocht of u aan de voorwaarden voor deelname voldoet. U heeft tijdens de intake ook de kans om uw vragen te stellen.

Na de intake start u met de opleidingen. Het traject duurt – afhankelijk van de keuze van het traject – 12 of 16 dagen. Binnen deze dagen doorloopt u een vast aantal trainingsmodules. De planning van deze modules komt in overleg tot stand, waarbij wordt gestreefd naar een doorlooptijd van ongeveer 4 maanden.

Gedurende het opleidingstraject begint ook de begeleiding naar uw functie in de ICT. Uw CV wordt bekeken en wordt van feedback voorzien en er wordt geoefend met sociale vaardigheden en sollicitatievaardigheden.

Voorwaarden voor deelname
Om aan het traject te kunnen deelnemen, dient u op het moment van inschrijving werkzaam te zijn in loondienst of op ZZP-basis. Daarnaast bent u op dit moment werkzaam in een functie waarin ICT een rol speelt en bent u gemotiveerd om met het opleidingstraject aan de slag te gaan en heeft u de intentie zich te laten bemiddelen door Agile People en IT Management Group bij het vinden van een nieuwe baan. Er is van uw kant geen verplichting om een nieuwe baan te aanvaarden. Er is vanuit Agile People en de IT Management Group ook geen verplichting om u een aanbod te doen.

Start en duur
Er zijn meerdere startmomenten per maand. De doorlooptijd van het traject is 4 maanden. De 16 opleidingsdagen worden verspreid over deze 4 maanden. De exacte planning is afhankelijk van het opleidingstraject dat u kiest. Na de intake wordt een planning op maat gemaakt. U kunt starten binnen enkele weken na uw aanmelding.

Procedure
Wilt u aan het het traject meedoen, dan kunt u zichzelf via deze pagina aanmelden. Na ontvangst van uw inschrijving zullen we u uitnodigen voor een intake en loopbaanoriëntatiegesprek. In dit gesprek wordt gecontroleerd of u voldoet aan de eisen en nemen we de verschillende opleidingstrajecten en mogelijkheden met u door.

Matching
Zowel gedurende als na afloop van het opleidingstraject spannen Agile People en de IT Management Group zich in om u te matchen met een werkgever. Op het moment dat er een match is, krijgt u een vrijblijvend aanbod. De inhoud van het aanbod zoals het salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn marktconform en wordt op dat moment met u doorgenomen. Er is van uw kant geen verplichting om het aanbod te aanvaarden. Er is vanuit Agile People en de IT Management Group ook geen verplichting om u een aanbod te doen.

Opleidingstrajecten
U kunt een keuze maken uit de volgende opleidingstrajecten:

Certified Functioneel Applicatiebeheerder
Certified Data & Informatie Specialist

Certified IT Architect
Certified Security Manager
Certified Agile Testmanager

Certified Front-end Developer

Voor meer informatie klikt u op het opleidingstraject of kunt u vrijblijvend contact opnemen met de IT Management Group. Reageer op tijd, want er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar!

Aanmelden voor omscholing

Het beschikbaar stellen van trainingen met het doel om werknemers in de ICT duurzaam inzetbaar te maken wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie vanuit het ESF.