Home » Zonder kosten omscholen naar een functie in de ICT? – Sponsor Agile People » Certified Agile Testmanager Agile People

Certified Agile Testmanager Agile People

De functiegerichte opleiding tot Certified Agile Testmanager leidt op tot één van de meest gevraagde functies in de ICT! Inclusief TMap en ISTQB certificeringen.


Duur: 16 dagen
Locatie: Utrecht en Den Haag
Data: Er zijn meerdere startmomenten

Voorwaarden voor ESF-Subsidie
De voorwaarden om deze functiegerichte opleiding te kunnen volgen met gebruikmaking van subsidie van het Europees Sociaal Fonds zijn:
– U of uw werknemer dient op het moment van inschrijving werkzaam te zijn in de ICT, in loondienst of op ZZP-basis.
– U of uw werknemer is werkzaam in een functie die op de lange termijn geen perspectief biedt, en u wilt zich of diegene door middel van het volgen van een loopbaanoriëntatie- en opleidingstraject omscholen naar een nieuwe functie in de ICT.

Inhoud opleiding
Al enige jaren is de krapte in de ICT-sector op de arbeidsmarkt onderwerp van gesprek. De IT Management Group heeft onderzocht aan welke functies in de ICT de komende jaren naar verwachting het meest behoefte is. Op basis van dit onderzoek heeft de IT Management Group een aantal functiegerichte opleidingsprofielen opgesteld.

Bij de functiegerichte opleiding tot Certified Agile Testmanager ligt het accent op het opzetten en uitvoeren van agile testtrajecten. Met deze praktijkgerichte opleiding tot Certified Agile Testmanager krijgt u in 16 dagen tijd diepgaand inzicht in en kennis van de belangrijkste best practices en ontwikkelingen op het gebied van testmanagement, test engineering en requirements engineering zowel in theorie als praktijk. Er wordt ingegaan op de belangrijkste marktconforme methoden en technieken van testen en testmanagement waarmee u de juiste handvatten aangereikt krijgt om uw doelen te bereiken.

Daarnaast komen de (persoonlijke) competenties die nodig zijn om als testmanager een goed testtraject te coördineren tijdens deze opleiding aan bod. Een goed resultaat is immers niet alleen afhankelijk van het bereiken van een inhoudelijke doelen zoals het verzamelen en vastleggen de juiste requirements, het selecteren van de beste testmethoden en tools en het betrekken van de medewerkers met de benodigde competenties, vaak gaat het juist om het verbinden van de verschillende stakeholders en belanghebbenden en het begeleiden van het testtraject en het motiveren van de verschillende medewerkers die bij het testtraject betrokken zijn.

Dit opleidingsprofiel leidt op voor functies als: test engineer, testspecialist, test master, requirements engineer, tester, test manager etcetera.

Praktijkgericht
Tijdens de opleiding tot Certified Agile Testmanager krijgt u te maken met verschillende trainers. De trainers van de IT Management Group zijn niet alleen thuis in de theorie maar hebben tevens ruime praktijkervaring als consultant op het vakgebied van testen.

Certificering
Binnen deze opleiding worden de belangrijkste best practices en testtechnieken op het gebied van test engineering en testmanagement behandeld. Na het doorlopen van de opleiding en het succesvol afsluiten van de deelexamens bent u officieel gecertificeerd in TMap Suite Test Engineer, TMap Suite Test Master, ISTQB Foundation en ISTQB Agile Tester. Daarnaast bent u bekend gemaakt met de persoonlijke competenties die u als tester, testmanager, test engineer of requirements specialist minimaal nodig heeft om duidelijk en effectief te communiceren naar opdrachtgevers en stakeholders en bent u bekend met de persoonlijke competenties die minimaal nodig zijn om een groep testers aan te sturen. U bent in staat groepsinteractie te herkennen en hierop te anticiperen.

De functiegerichte opleiding tot Certified Agile Testmanager is inclusief de examens:

– TMap Suite Engineer
– TMap Suite Test Master
– ISTQB Foundation
– ISTQB Agile Tester

Programma
De opleiding tot Certified Agile Tester bestaat uit de volgende modules:

Introductie en Netwerk- en Adviesvaardigheden deel 1 – 1 dag
De opleiding tot Certified Agile Testmanager start met een introductie van 1 dag gecombineerd met deel 1 van de module netwerk- en adviesvaardigheden. U maakt kennis met de groep en de trainer neemt met u uw leerdoelen door. U krijgt inzicht in waar u nu staat en het pad dat u gaat doorlopen om de nieuwe kennis en competenties te verkrijgen die horen bij de functie van Certified Agile Testmanager.

TMap Suite Test Engineer – 2 dagen
Deze module staat in het teken van TMap Suite Test Engineer. Steeds meer bedrijven realiseren zich dat de kwaliteit van IT-producten van groot belang is voor een succesvolle bedrijfsvoering. Testen is nodig om de opdrachtgever inzicht te geven in de kwaliteit van informatiesystemen en de risico’s bij in productie name. De Test Management approach (TMap) is hét voorbeeld van een gestructureerde testaanpak. TMap Next® is ontwikkeld tot een zeer volledige aanpak die in alle project- en klantsituaties toegevoegde waarde biedt. TMap is als teststandaard toonaangevend. Honderden organisaties passen – wereldwijd – TMap toe. Tijdens de module TMap Suite Engineer ligt de nadruk op het inhoudelijke testproces.
Zie ook: TMap Suite Test Engineer

TMap Suite Test Master- 3 dagen
Tijdens de training TMap Suite Test Master ligt de nadruk op het beheren van het totale testproces. U krijgt inzicht in de verschillende fases van het testproces en de verschillende soorten testen zoals acceptatie- en systeemtesten en ontwikkeltesten. U krijgt inzicht in het opstellen van het testplan en de ondersteunende processen. Na afloop van de training TMap Suite Test Master beschikt u over de kennis om het gehele testtraject te coördineren.
Zie ook: TMap Suite Test Master

Praktijktraining Requirements Engineering – 1 dag
Requirements zijn een kritische succesfactor voor ieder project. Het verzamelen, analyseren en vastleggen van requirements is een kunst. Hoe krijgt u de juiste requirements boven water? En hoe legt u deze eenduidig vast? Deze praktijktraining is een introductie in het requirements engineering vakgebied. In 1 dag wordt u, op basis van het boek ‘Succes met de Requirements’ bekend gemaakt met de principes van requirements engineering en krijgt u een introductie van de technieken die daarbij komen kijken. Deze training heeft een praktische insteek, en combineert de theorie met praktijk. Hierdoor kunt u het theoretisch kader direct handen en voeten geven in een praktijkgerichte case. De training krijgt daardoor een zeer interactief karakter waardoor het geleerde direct gebruikt kan worden in het alledaagse werkgebied van de requirements engineer.
Zie ook: Praktijktraining Requirements Engineering

Effectief Communiceren – 2 dagen
De module Effectief Communiceren schenkt aandacht aan uw persoonlijke ontwikkeling. De training is praktijkgericht. Er wordt ingegaan op de belangrijkste communicatie- en presentatietechnieken die u nodig heeft tijdens uw overleggen met collega’s, leveranciers, leidinggevenden en opdrachtgevers. Tijdens de training wordt met name ingegaan op de mondelinge communicatie en het effectief overbrengen van uw communicatieboodschap.
Zie ook: Training: Effectief Communiceren

ISTQB Foundation – 3 dagen
Deze module staat in het teken van ISTQB. De ISTQB Foundation training heeft tot doel om professionals praktische kennis over de fundamenten van testen bij te brengen. Tijdens deze cursus wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: testprincipes & standaarden, testmanagement, testfasering, statische- en dynamische testtechnieken (o.a. white-box, black-box) en testtools. De training is een voorbereiding op het examen “ISTQB Foundation Certificate in Software Testing” en voldoet aan de eisen zoals deze door ISTQB zijn gesteld.
Zie ook: ISTQB Foundation

ISTQB Agile Tester – 2 dagen
Agile testen is een relatief nieuwe aanpak voor software testen, waarbij de principes van agile software ontwikkeling, zoals beschreven in het Agile Manifesto, gevolgd worden. Een tester binnen een agile project zal een andere manier van werken hebben dan een tester binnen een traditioneel project. Testers moeten op de hoogte zijn van de waarden en principes die bij agile projecten horen en moeten weten hoe ze een integraal onderdeel kunnen zijn van het team, samen met ontwikkelaars en business representanten. Deze cursus besteedt aandacht aan de agile werkwijze en ontwikkelmethodieken en stipt de verschillen tussen een traditioneel en agile ontwikkelaanpak aan. Daarbij geeft deze training de tester handvaten hoe in de nieuwe manier van werken te kunnen acteren.
Zie ook: ISTQB Agile Tester

Trends in IT– 1 dag
In deze module van 1 dag wordt u meegenomen in de toekomst van de IT. Wat zijn de ontwikkelingen van de toekomst, en waar moet u zich op voorbereiden of rekening mee houden? Onderwerpen in deze module zijn zeer actueel. Voorbeelden van onderwerpen die behandeld worden zijn automatisering van beheer, artificial intelligence, Internet of Things en robotisering.

Afsluiting en en Netwerk- en Adviesvaardigheden deel 2 – 1 dag
Het opleidingsleidingstraject sluit of met de 2e dag Netwerk- en Adviesvaardigheden. U evalueert samen met de groep het opleidingstraject. Daarnaast wordt op deze laatste dag actief aandacht besteed aan de stap naar de praktijk. Op basis van de opgedane kennis en stappen en activiteiten die u heeft ondernomen gedurende het opleidingstraject worden de concrete mogelijkheden verkend om over te stappen naar de functie van Certified Agile Testmanager.

Profiel
De functiegerichte opleiding tot Certified Agile Testmanager is geschikt voor (toekomstige) testmanagers en testspecialisten die een solide opleiding willen volgens waarbij zowel aandacht is voor de best practices op het gebied van testen als voor de persoonlijke competenties die van belang zijn bij testmanagement en test engineering. Na deze opleiding beschikt u over de kennis en bij het met goed gevolg afleggen van de examens ook de certificeringen die op dit moment in de markt worden gevraagd. U bent aantoonbaar klaar om als testspecialist of testmanager aan de slag te gaan.

Trainingsduur en kosten
De functiegerichte opleiding tot Certified Agile Testmanager duurt 16 dagen. Deze opleiding heeft een waarde van € 8280,-. Er zijn voor u als kandidaat geen kosten verbonden aan het opleidingstraject, met uitzondering van de reiskosten.

Materiaal
Het materiaal voor de trainingen wordt digitaal geleverd. Om te kunnen oefenen met de opgedane kennis dient u een eigen laptop mee te brengen.

Docenten en locaties
De IT Management Group werkt alleen met de beste docenten. Trainingen op basis van open inschrijving worden gegeven op centrale en kwalitatief hoogwaardige locaties.

Aanmelden
Om aan dit opleidingstraject te kunnen meedoen, moet u voldoen aan de voorwaarden. Bekijk op de pagina Werken in de ICT – nu met gratis opleiding Agile People of u voldoet aan de voorwaarden. U kunt zich op deze pagina ook aanmelden. Er is een beperkt aantal opleidingsplekken beschikbaar, dus wees er op tijd bij!

Het beschikbaar stellen van trainingen met het doel om werknemers in de ICT duurzaam inzetbaar te maken wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie vanuit het ESF.