Home » Zonder kosten omscholen naar een functie in de ICT? – Sponsor Agile People » Certified IT Architect Agile People

Certified IT Architect Agile People

De functiegerichte opleiding tot Certified IT Architect leidt op tot één van de meest gevraagde functies in de ICT! Inclusief TOGAF, ArchiMate en ITIL certificeringen.


Duur: 16 dagen
Locatie: Utrecht en Den Haag
Data: Er zijn meerdere startmomenten

Voorwaarden voor ESF subsidiekorting
De voorwaarden om deze functiegerichte opleiding te kunnen volgen met gebruikmaking van subsidie van het Europees Sociaal Fonds zijn:
– U of uw werknemer dient op het moment van inschrijving werkzaam te zijn in de ICT, in loondienst of op ZZP-basis.
– U of uw werknemer is werkzaam in een functie die op de lange termijn geen perspectief biedt, en u wilt zich of diegene door middel van het volgen van een loopbaanoriëntatie- en opleidingstraject omscholen naar een nieuwe functie in de ICT.

Inhoud opleiding
Al enige jaren is de krapte in de ICT sector op de arbeidsmarkt onderwerp van gesprek. De IT Management Group heeft onderzocht aan welke functies in de ICT de komende jaren naar verwachting het meest behoefte is. Op basis van dit onderzoek heeft de IT Management Group functiegerichte opleidingsprofielen opgesteld.

De functiegerichte opleiding tot Certified IT Architect is één van de functiegerichte opleidingsprofielen waarmee u uw carrièrekansen binnen de IT duurzaam optimaliseert.

Bij de functiegerichte opleiding tot Certified IT Architect ligt het accent op het inrichten en onderhouden van enterprise, IT en projectarchitectuur. Enterprise architectuur en IT architectuur is sterk in opkomst evenals de behoefte aan enterprise en IT architecten. Met deze praktijkgerichte opleiding tot IT architect krijgt u in 16 dagen tijd een diepgaand inzicht in en kennis van de belangrijkste best practices en ontwikkelingen op het gebied van enterprise en IT architectuur zowel in theorie als praktijk.

Er wordt ingegaan op de belangrijkste marktconforme methoden en technieken van enterprise architectuur waarmee u de juiste handvatten aangereikt krijgt om inhoudelijk uw doel te bereiken. Daarnaast komen de (persoonlijke) competenties die nodig zijn om als enterprise architect een verandering door te voeren tijdens deze opleiding aan bod. Een goed resultaat is immers niet alleen afhankelijk van het bereiken van een inhoudelijke verandering zoals het onder architectuur invoeren van een nieuwe of gewijzigde dienst, een transitie naar een andere leverancier of een introductie van een nieuw product, vaak gaat het juist om het verbinden van de verschillende stakeholders en belanghebbenden en het begeleiden van de verandering bij de medewerkers die te maken krijgen met de veranderende omstandigheden.

Dit opleidingsprofiel leidt op voor functies zoals: enterprise architect, IT architect, solution architect, project architect, etcetera

Praktijkgericht
Tijdens de opleiding tot Certified IT Architect krijgt u te maken met verschillende trainers. De trainers van de IT Management Group zijn niet alleen thuis in de theorie maar hebben ruime praktijkervaring als architect, projectleider of programmamanager, verandermanager, organisatie-adviseur en/of coach. U leert niet alleen de theorie maar gaat ook hands-on met deze ervaren trainers aan de slag!

Certificering
Binnen deze opleiding worden de belangrijkste architectuur best practices en architectuurraamwerken behandeld. Na het doorlopen van de opleiding en het succesvol afsluiten van de deelexamens bent u officieel gecertificeerd in Agile Scrum, in TOGAF en in ArchiMate. Daarnaast bent u bekend met de persoonlijke competenties die u als (enterprise/solution of IT) architect minimaal nodig heeft om duidelijk en effectief te communiceren naar opdrachtgevers en stakeholders en bent u bekend met de persoonlijke competenties die minimaal nodig zijn om een team aan te sturen. U bent in staat groepsinteractie te herkennen en hierop te anticiperen.

De functiegerichte opleiding tot Certified IT Architect is inclusief de examens:

– TOGAF 9 Part 1
– TOGAF 9 Part 2
– ArchiMate 3 Part 1
– ITIL 4 Foundation

Programma
De functiegerichte opleiding tot Certified IT Architect bestaat uit de volgende modules:

Introductie en Netwerk- en Adviesvaardigheden deel 1 – 1 dag
De opleiding tot Certified IT Architect start met een introductie van 1 dag gecombineerd met deel 1 van de module netwerk- en adviesvaardigheden. U maakt kennis met de groep en de trainer neemt met u uw leerdoelen door. U krijgt inzicht in waar u nu staat en het pad dat u gaat doorlopen om de nieuwe kennis en competenties te verkrijgen die horen bij de functie van Certified IT Architect.

TOGAF® 9 Training: Foundation – 2 dagen
The Open Group Architecture Framework, TOGAF, is een gedetailleerde methode met ondersteunende technieken voor het ontwikkelen van een enterprise architectuur. TOGAF beschrijft het proces van acceptatie, productie, gebruik en onderhoud van een enterprise architectuur. TOGAF® wordt wereldwijd gebruikt door een groot aantal architecten om een passende architectuur voor hun organisatie te ontwerpen. TOGAF® 9 bestaat uit 2 levels. Het eerste level, TOGAF® 9 level 1, geeft inzicht in de basisconcepten van TOGAF®.
Zie ook: TOGAF® 9 Training: Foundation

TOGAF® 9 Training: Certified – 2 dagen
TOGAF 9 Training: Certified is het vervolg op de TOGAF 9 Training: Foundation training. TOGAF® 9 level 1 geeft inzicht in de basisconcepten van TOGAF®. Het tweede level, TOGAF® 9 level 2, gaat een stap verder en is bedoeld voor architecten die zich volledig willen certificeren in TOGAF.
Zie ook: TOGAF® 9 Training: Certified

ITIL 4 Foundation – 3 dagen
ITIL® staat voor Information Technology Infrastructure Library. ITIL is ontstaan uit een verzameling best practices. Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw biedt ITIL® een raamwerk van processen, rollen en verantwoordelijkheden, als een verzameling best practices. De ooit geldende betekenis Information Technology Infrastructure Library is geëvolueerd naar een integrale servicemanagement benadering, gericht op het effectief sturen en managen van de IT-dienstverlening. Het doel is op een efficiënte en effectieve wijze het beheer te voeren over alle onderdelen die nodig zijn om een IT-service te leveren.
Zie ook: ITIL 4 Foundation

Effectief Communiceren – 2 dagen
De training Effectief Communiceren gaat in op uw persoonlijke ontwikkeling. De training is praktijkgericht. Er wordt ingegaan op de belangrijkste aspecten van het communiceren met gesprekspartners zoals collega’s, leidinggevende(n), medewerkers, opdrachtgevers en leveranciers. Tijdens de training wordt met name ingegaan op de mondelinge communicatie en het effectief overbrengen van uw communicatieboodschap.
Zie ook: Effectief Communiceren

ArchiMate® 3 Training: Foundation – 2 dagen
ArchiMate® is een open en onafhankelijke beschrijvingstaal voor enterprise architecturen. De taal wordt ondersteund door diverse modelleerhulpmiddelen voor IT architectuur van verschillende leveranciers. Sinds 2008 wordt ArchiMate® als open standaard ondersteund en beheerd door The Open Group. ArchiMate® bestaat uit een algemene taal voor het beschrijven van het ontwikkelen, onderhouden en operationaliseren van bedrijfsprocessen, organisatiestructuren, informatiestromen, IT-systemen en technische infrastructuren. Door het vastleggen in een standaardtaal wordt het mogelijk op een eenduidige manier te communiceren over het ontwerp en de toetsing daarvan. Ook maakt de vastlegging het mogelijk verschillende versies van een architectuur te beheren.
Zie ook: ArchiMate® 3 Training: Foundation

Masterclass IT Architectuur – 2 dagen
In de Masterclass IT Architectuur van 2 dagen krijgt u praktisch inzicht in de wereld van de IT architectuur. U wordt meegenomen in de opzet van IT architectuur in de praktijk. U krijgt inzicht in de verschillende vormen van IT architectuur waarbij de verschillende invalshoeken vanuit de business, informatie en technologie worden belicht. IT architectuur is een methode bedoeld voor het in samenhang beschouwen en valideren van veranderingen vanuit een IT perspectief. De IT architect vervult een cruciale rol bij het vormgeven van een verandering door vanuit stakeholder perspectief de eisen te inventariseren en deze in samenhang te beschouwen waardoor de stakeholder onderbouwde keuzes kan maken.
Zie ook: Masterclass IT Architectuur

Trends in IT– 1 dag
In deze module van 1 dag wordt u meegenomen in de toekomst van de IT. Wat zijn de ontwikkelingen van de toekomst, en waar moet u zich op voorbereiden of rekening mee houden? Onderwerpen in deze module zijn zeer actueel. Voorbeelden van onderwerpen die behandeld worden zijn automatisering van beheer, artificial intelligence, Internet of Things en robotisering.

Afsluiting en en Netwerk- en Adviesvaardigheden deel 2 – 1 dag
Het opleidingsleidingstraject sluit of met de 2e dag Netwerk- en Adviesvaardigheden. U evalueert samen met de groep het opleidingstraject. Daarnaast wordt op deze laatste dag actief aandacht besteed aan de stap naar de praktijk. Op basis van de opgedane kennis en stappen en activiteiten die u heeft ondernomen gedurende het opleidingstraject worden de concrete mogelijkheden verkend om over te stappen naar de functie van Certified IT Architect.

Profiel
De functiegerichte opleiding tot Certified IT Architect is geschikt voor (toekomstige) enterprise en IT architecten die een solide opleiding willen volgen waarbij zowel aandacht is voor de best practices op het gebied van Enterprise en IT Architectuur als voor de persoonlijke competenties die van belang zijn bij een rol binnen de enterprise architectuur. Na deze opleiding beschikt u over de kennis en bij het met goed gevolg afleggen van de examens ook de certificeringen die op dit moment in de markt worden gevraagd. U bent aantoonbaar klaar om als enterprise architect, solution architect, project architect of IT architect aan de slag te gaan.

Trainingsduur en kosten
De functiegerichte opleiding tot Certified IT Architect duurt 16 dagen. Deze opleiding heeft een waarde van € 8280,-. Er zijn voor u als kandidaat geen kosten verbonden aan het opleidingstraject, met uitzondering van de reiskosten.

Materiaal
Het materiaal voor de trainingen wordt digitaal geleverd. Om te kunnen oefenen met de opgedane kennis dient u een eigen laptop mee te brengen.

Docenten en locaties
De IT Management Group werkt alleen met de beste docenten. Trainingen op basis van open inschrijving worden gegeven op centrale en kwalitatief hoogwaardige locaties.

Aanmelden
Om aan dit opleidingstraject te kunnen meedoen, moet u voldoen aan de voorwaarden. Bekijk op de pagina Werken in de ICT – nu met gratis opleiding Agile People of u voldoet aan de voorwaarden. U kunt zich op deze pagina ook aanmelden. Er is een beperkt aantal opleidingsplekken beschikbaar, dus wees er op tijd bij!

Het beschikbaar stellen van trainingen met het doel om werknemers in de ICT duurzaam inzetbaar te maken wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie vanuit het ESF.