Home » Zonder kosten omscholen naar een functie in de ICT? – Sponsor Agile People » Certified Security Manager Agile People

Certified Security Manager Agile People

De functiegerichte opleiding tot Certified Security Manager leidt op tot één van de meest gevraagde functies in de ICT! Inclusief CISM, Big Data, Data Privacy en Data Protection en ISO27002 certificeringen.


Duur: 16 dagen
Locatie: Utrecht en Den Haag
Data: Er zijn meerdere startmomenten

Voorwaarden voor ESF subsidiekorting
De voorwaarden om deze functiegerichte opleiding te kunnen volgen met gebruikmaking van subsidie van het Europees Sociaal Fonds zijn:
– U of uw werknemer dient op het moment van inschrijving werkzaam te zijn in de ICT, in loondienst of op ZZP-basis.
– U of uw werknemer is werkzaam in een functie die op de lange termijn geen perspectief biedt, en u wilt zich of diegene door middel van het volgen van een loopbaanoriëntatie- en opleidingstraject omscholen naar een nieuwe functie in de ICT.

Inhoud opleiding
Al enige jaren is de krapte in de ICT sector op de arbeidsmarkt onderwerp van gesprek. De IT Management Group heeft onderzocht aan welke functies in de ICT de komende jaren naar verwachting het meest behoefte is. Op basis van dit onderzoek heeft de IT Management Group 10 functiegerichte opleidingsprofielen opgesteld.

De functiegerichte opleiding tot Certified Security Manager is één van de functiegerichte opleidingsprofielen waarmee u uw carrièrekansen binnen de IT duurzaam optimaliseert.

Het accent ligt bij de functiegerichte opleiding tot Certified Security Manager op het inrichten en toetsen van informatiebeveiliging en data privacy maatregelen. Met deze functiegerichte opleiding tot Certified Security Manager krijgt u in 16 dagen tijd een diepgaand inzicht in en kennis van de belangrijkste best practices en ontwikkelingen op het gebied van IT Security zowel in theorie als praktijk. De theorie wordt daarbij afgewisseld met de praktijk. U maakt kennis met ervaren security professionals uit de publieke en commerciële sector. Er wordt ingegaan op de belangrijkste marktconforme methoden en technieken voor IT Security zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau.

Tijdens de Masterclass Data Privacy en Data Protection wordt u op de hoogte gebracht van de relevante wetgeving zoals WBP, AVG en GDPR. U leert over de meldplicht Datalekken, over privacy Impact Assessments en andere werkwijzen om risico’s te inventariseren en over een Data Privacy- en Data Protection strategie. Behalve deze inhoudelijke componenten komen de (zachte) competenties aan bod die nodig zijn om als IT Security Manager binnen het vakgebied van IT Security een verandering door te voeren of die nodig zijn om een resultaat tot stand te brengen. Ten slotte worden ook de laatste trends behandeld die invloed hebben op het vakgebied van IT Security.

Dit opleidingsprofiel leidt op voor functies zoals: security specialist, security manager, data privacy specialist, data privacy manager, data privacy officer, cyber security specialist.

Praktijkgericht
Tijdens de functiegerichte opleiding tot Certified Security Manager krijgt u te maken met verschillende trainers. De trainers van de IT Management Group zijn niet alleen thuis in de theorie maar hebben ruime praktijkervaring als security manager of security specialist. U leert niet alleen de theorie maar gaat ook hands-on met deze ervaren trainers aan de slag!

Certificering
Tijdens de functiegerichte opleiding tot Certified Security Manager wordt de belangrijkste theorie op het gebied van IT Security behandeld. Na het doorlopen van de opleiding en het succesvol afsluiten van de deelexamens bent u officieel gecertificeerd in ISO27002, Big Data Foundation en bent u Certified Information Security Manager (CISM). Daarnaast bent u bekend met de persoonlijke competenties die u als IT Security Manager minimaal nodig heeft om duidelijk en effectief te communiceren naar opdrachtgevers en stakeholders.

De functiegerichte opleiding tot Certified Security Manager is inclusief de examens:

– Big Data Foundation
– ISO27002 Foundation
– Data Privacy en Data Protection
– CISM

Programma
De functiegerichte opleiding tot Certified Security Manager bestaat uit de volgende modules:

Introductie en Netwerk- en Adviesvaardigheden voor Security Managers deel 1 – 1 dag
De opleiding tot Certified Security Manager start met een introductie van 1 dag gecombineerd met deel 1 van de module netwerk- en adviesvaardigheden. U maakt kennis met de groep, en de trainer neemt met u uw leerdoelen door. Vervolgens wordt een begin gemaakt met Netwerk- en adviesvaardigheden voor Security Managers. U krijgt inzicht in waar u nu staat en het pad dat u gaat doorlopen om nieuwe kennis en competenties te verkrijgen die horen bij de functie van Certified Security Manager.

Big Data Foundation – 3 dagen
Big data is tegenwoordig een populair begrip. Elke dag worden grote hoeveelheden data geproduceerd van verschillende aard en oorsprong. Het juiste gebruik van big data kan grote voordelen voor een organisatie hebben. Volgens onderzoek van Gartner presteren bedrijven die big data gebruiken in hun besluitvormingsprocessen en bedrijfsvoering beter dan bedrijven die dat niet doen. De module Big Data Foundation behandelt in drie dagen tijd het begrip big data, de grondbeginselen en de mogelijkheden van big data. Het verkrijgen van big data is tegenwoordig niet meer het probleem maar wel hoe big data kan worden omgezet naar waardevolle informatie!
Zie ook: Training: Big Data Foundation

Informatiebeveiliging op basis van ISO27002 Foundation – 2 dagen
ISO27002 is de formele benaming van de Code voor Informatiebeveiliging. De code bestaat uit twee delen: een norm (NEN ISO 27001) en een ‘code of practice’ (NEN ISO 27002). Certificering gebeurt tegen de norm, de ‘code of practice’ geeft handreikingen voor de implementatie van maatregelen in de organisatie. ISO27001 en ISO27002 maken onderdeel uit van de ISO27000 serie. ISO 27000 biedt het overzicht van managementsystemen voor informatiebeveiliging, en termen en definities die in de ISMS-normenfamilie algemeen worden gebruikt. Deze internationale norm is van toepassing op organisaties van alle soorten en omvang (bijv. commerciële ondernemingen, overheidsinstellingen, non-profitorganisaties).
Zie ook: Informatiebeveiling op basis van ISO27002 Foundation

Data Privacy en Data Protection – 2 dagen
Privacy wet- & regelgeving zoals de Wet Bescherming Persoonsbescherming (WBP) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) zijn voor elk bedrijf van belang en er wordt steeds strikter op naleving gecontroleerd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Door digitalisering en big data technologieën zijn organisaties steeds beter in staat data en persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken. Veelal maakt u voor de verwerking gebruik van (de kennis van) derden. Het is van cruciaal belang dat u alle data goed beschermt en alleen die data vastlegt die u volgens de richtlijnen mag vastleggen. Als u de data onvoldoende beschermt, loopt u het risico aangesproken te worden op schending van de privacy van klanten, medewerkers of gebruikers. Daarbij is de kans op reputatieschade als gevolg van een enkel incident erg groot. Daarbij riskeert u mogelijke vervolging en boetes door de toezichthouders. Uw organisatie is optimaal beschermd als u goed bent geïnformeerd en een privacy-strategie heeft waarin u beschrijft hoe uw organisatie persoonsgegevens gebruikt en beschermt. Vanuit deze strategie benoemt u cruciale rollen zoals die van de Data Privacy Officer en neemt u maatregelen om de integriteit van deze persoonsgegevens te waarborgen.
Zie ook: Data Privacy en Data Protection

Certified Information Security Manager- 4 dagen
CISM staat voor Certified Information Security Manager. Het CISM certificaat geeft u internationale erkenning als security professional. Daarmee verhoogt u uw marktwaarde. De training CISM van de IT Management Group leidt u op voor het officiële CISM examen van ISACA.

Binnen de CISM certificering worden de volgende vier security domeinen onderkend:

– Information Security Governance
– Information Risk Management and Compliance
– Information Security Program Development and Management
– Information Security Incident Management

Tijdens de training die opleidt tot Certified Information Security Manager worden alle belangrijke security domeinen zoals hierboven opgesomd behandeld. Ook wordt geoefend met examenvragen. U leert u hoe u informatiebeveiliging in lijn kunt brengen met uw business doelstellingen en wettelijk gestelde eisen. Ook wordt ingegaan op informatiebeveiligingsrisico’s en de mogelijkheden om deze risico’s tot een voor uw organisatie aanvaardbaar niveau te beperken. U leert tijdens de training hoe u de strategie en het beleid met betrekking tot informatiebeveiliging kunt bepalen. Tenslotte richt de training zich op security incidenten waarin het beperken van de impact van security incidenten voor de business centraal staat.
Zie ook: Certified Information Security Manager (CISM)

Effectief communiceren – 2 dagen
De training Effectief communiceren gaat in op uw persoonlijke ontwikkeling. De training is praktijkgericht. Er wordt ingegaan op de belangrijkste aspecten van het communiceren met gesprekspartners zoals collega’s, leidinggevende(n), medewerkers, opdrachtgevers en leveranciers. Tijdens de training wordt met name ingegaan op de mondelinge communicatie en het effectief overbrengen van uw communicatieboodschap.
Zie ook: Effectief communiceren

Trends in IT– 1 dag
In deze module van 1 dag wordt u meegenomen in de toekomst van de IT. Wat zijn de ontwikkelingen van de toekomst, en waar moet u zich op voorbereiden of rekening mee houden? Onderwerpen in deze module zijn zeer actueel. Voorbeelden van onderwerpen die behandeld worden zijn automatisering van beheer, artificial intelligence, Internet of Things en robotisering.

Afsluiting en en Netwerk- en Adviesvaardigheden deel 2 – 1 dag
Het opleidingsleidingstraject sluit of met de 2e dag Netwerk- en Adviesvaardigheden. U evalueert samen met de groep het opleidingstraject. Daarnaast wordt op deze laatste dag actief aandacht besteed aan de stap naar de praktijk. Op basis van de opgedane kennis en stappen en activiteiten die u heeft ondernomen gedurende het opleidingstraject worden de concrete mogelijkheden verkend om over te stappen naar de functie van Certified Security Manager.

Profiel
De functiegerichte opleiding tot Certified Security Manager is geschikt voor (toekomstige) security managers, security officers en security specialisten die een solide opleiding willen volgens waarbij zowel aandacht is voor de theorie van de IT Security Manager als de persoonlijke competenties die van belang zijn bij de dagelijkse uitvoering van security management. Na deze opleiding beschikt u over de kennis en bij het met goed gevolg afleggen van de examens ook de certificeringen die op dit moment in de markt worden gevraagd. U bent aantoonbaar klaar om als security manager, data protection officer of als security specialist direct aan de slag te gaan.

Trainingsduur en kosten
De functiegerichte opleiding tot Certified Security Manager duurt 16 dagen. Deze opleiding heeft een waarde van € 8280,-. Er zijn voor u als kandidaat geen kosten verbonden aan het opleidingstraject, met uitzondering van de reiskosten.

Materiaal
Het materiaal voor de trainingen wordt digitaal geleverd. Om te kunnen oefenen met de opgedane kennis dient u een eigen laptop mee te brengen.

Docenten en locaties
De IT Management Group werkt alleen met de beste docenten. Trainingen op basis van open inschrijving worden gegeven op centrale en kwalitatief hoogwaardige locaties.

Aanmelden
Om aan dit opleidingstraject te kunnen meedoen, moet u voldoen aan de voorwaarden. Bekijk op de pagina Werken in de ICT – nu met gratis opleiding Agile People of u voldoet aan de voorwaarden. U kunt zich op deze pagina ook aanmelden. Er is een beperkt aantal opleidingsplekken beschikbaar, dus wees er op tijd bij!

Het beschikbaar stellen van trainingen met het doel om werknemers in de ICT duurzaam inzetbaar te maken wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie vanuit het ESF.