Home » BiSL met Strategisch Informatiemanagement

BiSL met Strategisch Informatiemanagement

U volgt deze training zonder kosten als u gebruik maakt van het subsidieproject Digipower. Normale prijs: €1350,-
Duur: 3 dagen

De training BiSL met Strategisch Informatiemanagement is de training waarin de belangrijkste aspecten van informatiemanagement worden behandeld.


Locaties en data

De training BiSL met Strategisch Informatiemanagement kan online of klassikaal worden gevolgd in Utrecht of Den Haag. Ook is in-company training of maatwerk mogelijk. Hieronder staan de nu ingeplande trainingsmogelijkheden op basis van open inschrijving. De opleidingsdagen zijn van 10:00 tot 16:00 uur. De opleidingsavonden zijn van 18:30 tot 21:30 uur. Staat uw voorkeurslocatie er niet bij? Neem dan contact op en informeer naar de mogelijkheden.

Dagtrainingen (10:00 -16:00)
- 27-05-2024, 28-05-2024 en 29-05-2024 (Klassikaal - Den Haag)
- 07-08-2024, 08-08-2024 en 09-08-2024 (Online)
- 06-11-2024, 07-11-2024 en 08-11-2024 (Klassikaal - Utrecht)
- 18-12-2024, 19-12-2024 en 20-12-2024 (Klassikaal - Utrecht)


Omschrijving BiSL met Strategisch Informatiemanagement

BiSL, Business Information Services Library, is de publieke standaard voor functioneel beheer en informatiemanagement. BiSL geeft invulling aan processen en activiteiten die noodzakelijk zijn om de informatievoorziening vanuit gebruikers- en bedrijfsoptiek te sturen. Het is een raamwerk met aandacht voor zowel de operationele, tactische als strategische processen en hun onderlinge relaties. Het raamwerk benadert de informatievoorziening in een organisatie en de daarvoor te gebruiken IT-middelen vanuit het perspectief van de businessorganisatie en de gebruikers van de informatiesystemen.

In het onderdeel Strategisch Informatiemanagement worden extra aandacht besteed aan de strategische aspecten van informatiemanagement. Om informatiemanagement succesvol binnen een organisatie te implementeren moet er zowel aandacht zijn voor operationeel, tactisch als strategisch informatiemanagement.


Inhoud Training BiSL met Strategisch Informatiemanagement

De IT Management Group verzorgt deze training op basis van de nieuwste versie van BiSL. In deze editie is er uitgebreide aandacht voor:

• De verschuiving van maatwerkapplicaties naar pakketten en de Cloud. En voor de daarmee veranderende rol voor informatiemanagers, functioneel beheerders en de eigen IT organisatie;
• De toenemende interactie met andere organisaties (ketenpartners) en de informatie-uitwisseling in deze ketens;
• De toenemende mogelijkheden met (big) data;
• Het omgaan met uitdagingen op het gebied van beveiliging, privacy en autorisaties:
• De relatie met andere frameworks, modellen en vakgebieden zoals ITIL, ASL, COBIT, Agile / Scrum, Lean IT, ISO-standaarden, projecten en programma’s en security management / informatiebeveiliging.

Programma

In deze professionele en praktijkgerichte training BiSL Foundation met Strategisch Informatiemangement komen de volgende onderwerpen aan bod:

1. Doel en achtergrond functioneel beheer;
2. Gebruiksbeheer;
3. Functionaliteitenbeheer;
4. Verbindende processen;
5. Sturende processen;
6. Strategisch informatiemanagement:

• De huidige focus van Business Informatie Management
• De ontwikkelingen in het vakgebied
• De toekomstige focus van Business Informatie Management
• BiSL Next, over de informatievoorziening vanuit een business perspectief met aandacht voor:
– Het bestuur (governance)
– De strategie (strategy)
– De verbetering (improvement)
– Het beheer en gebruik (operation)


Uw profiel

Heeft u een verantwoordelijkheid voor de informatievoorziening van uw organisatie? Heeft u een rol bij het aansturen, richting geven en operationaliseren van de IT-dienstverlening vanuit de behoefte van de informatievoorziening in uw organisatie of bent u op een andere wijze nauw betrokken bij de informatievoorziening van uw bedrijf? Dan biedt de training BiSL Foundation met Strategisch Informatiemanagement voor u als niet-ICT-er en ICT-er waardevolle inzichten.

Voor deze training is geen specifieke voorkennis vereist.


Examen BiSL met Strategisch Informatiemanagement

Het examen kan op een zelf uitgekozen datum en tijdstip worden ingepland en afgelegd. Indien u na de training het examen met goed gevolg heeft afgelegd, ontvangt u het certificaat Business Information Management. De kosten voor het examen bedragen €225,- excl. BTW.


Praktische informatie

De training BiSL met Strategisch Informatiemanagement duurt 3 dagen. De kosten voor de training bedragen €1350,-. Deze prijs is inclusief lesmateriaal, koffie, thee en lunch en exclusief examengeld en BTW.

Wanneer u de sheets tijdens de masterclass op uw eigen device wilt meelezen, dan dient u een eigen device mee te brengen. U ontvangt digitaal lesmateriaal in uw eigen online leeromgeving.


Referenties

Arjan Jansen CBRE Global Investors
8/10 -Rating8
Het was een goede training, met een kleine groep. Dit werkte zeer prettig.

Mehmet Unal
9/10 -Rating9
Goede uitleg, veel communicatie. Top.

R. hoogervorst Rijkswaterstaat
8/10 -Rating8
Er is veel stof behandeld, in een hoog tempo. Er wordt veel gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden.


Aanmelden voor Digipower

ITMG contact

Wil je meedoen met het programma Digipower? Klik dan op de knop 'Aanmelden' en vul het formulier in. Je kunt op meerdere momenten per maand instromen. Het aantal plekken is beperkt, dus schrijf je snel in om zeker te zijn van een plek!

Aanmelden Digipower