Home » Zonder kosten omscholen naar een functie in de ICT? – Sponsor Mproof

Zonder kosten omscholen naar een functie in de ICT?

Gesponsord door Mproof

Aanmelden voor omscholing


Wilt u zich omscholen naar developer, data & informatiespecialist of functioneel beheerder? Dan is dit uw kans!

Mproof en de IT Management Group hebben een samenwerkingsverband opgezet waarbij u wordt omgeschoold naar een functie in de ICT en ervaring opdoet met MicroGaming. De opleiding en begeleiding is gericht op het vinden van een baan in de ICT. Het gaat daarbij om banen waarin op dit moment een groot tekort is op de arbeidsmarkt.

Deze opleiding wordt mede mogelijk gemaakt door financiële steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Het opleidingstraject bereidt u voor op een functie als java developer, front-end developer, data- en informatiespecialist of functioneel applicatiebeheerder. De combinatie met de ontwikkeling van MicroLearning en het opdoen van ervaring met het ontwikkelen van een training met MicroGaming maakt dit traject extra waardevol.

MicroLearning is een vernieuwende vorm van leren. Met MicroGaming wordt lesstof behandeld in sessies van 15 minuten. De lesstof wordt overgebracht door het spelen van een game. De game bestaat uit meerdere missies waarbij elke missie een leerdoel behandelt of waarbij meerdere missies een complex leerdoel behandelen.

Via een leerplatform en een app is de game op ieder moment, op ieder apparaat beschikbaar. Tijdens het gebruik van de MicroGame wordt data bijgehouden. Hiermee krijgt de speler een goed beeld van zijn of haar voortgang. Daarbij wordt het voor de speler duidelijk op welke punten hij of zij zichzelf nog kan ontwikkelen. Door de organisatie, collega’s of zichzelf wordt de speler uitgedaagd om de prestaties te verbeteren door een level opnieuw te spelen of een complexer leerdoel op te pakken door een nieuwe missie aan te gaan. De motivatie is intrinsiek, de lesstof blijft beter hangen en er wordt met plezier gespeeld! Wilt u meer weten over het inzetten van MicroLearning & MicroGaming? Neemt u dan contact op met de IT Management Group.

Het traject
Uw traject start met een intake. Gedurende de intake wordt onderzocht of u aan de voorwaarden voor deelname voldoet. U heeft tijdens de intake de kans om uw vragen te stellen.

Na de intake start u met de opleidingen. Het traject duurt ongeveer 16 dagen. Binnen deze dagen doorloopt u een vast aantal trainingsmodules. Zie ook de inhoudelijke beschrijvingen van de opleidingstrajecten.

Het opleidingstraject bestaat uit een mix van vakgerichte opleiding en het opdoen van ervaring op het gebied van MicroGaming. Gedurende de vakgerichte opleiding wordt u opgeleid tot Certified Java of Front-end developer, Certified Data- en Informatiespecialist of Certified Functioneel Beheerder. Opleidingen gericht op development zijn inclusief certificering van Oracle en/of Microsoft.

MProof ITMG

Voorwaarden voor deelname
Om aan het traject te kunnen deelnemen, dient u op het moment van inschrijving werkzaam te zijn in loondienst of op ZZP-basis. Daarnaast bent u op dit moment werkzaam in een functie waarin ICT een rol speelt en bent u gemotiveerd om met het opleidingstraject aan de slag te gaan en heeft u de intentie zich te laten bemiddelen door IT Management Group en Mproof bij het vinden van een nieuwe baan. Er is van uw kant geen verplichting om een nieuwe baan te aanvaarden. Er is vanuit Mproof en de IT Management Group ook geen verplichting om u een aanbod te doen.

Er zijn voor u als deelnemer geen kosten aan het traject verbonden met uitzondering van reiskosten. U dient wel voldoende tijd tot uw beschikking te hebben om het traject te volgen. De tijd die u besteedt aan de opleiding, wordt niet gecompenseerd.

Start en duur
Er zijn meerdere startmomenten per maand. De doorlooptijd van het traject is gemiddeld 4 maanden. De circa 16 opleidingsdagen worden verspreid over deze 4 maanden. De exacte planning is afhankelijk van het opleidingstraject dat u kiest. Na de intake wordt een planning op maat gemaakt. U kunt starten binnen enkele weken na uw aanmelding. De opleidingen vinden plaats in 2021.

Procedure
Wilt u aan het het traject meedoen, dan kunt u zichzelf via deze pagina aanmelden. Na ontvangst van uw inschrijving zullen we u uitnodigen voor een intake en loopbaanoriëntatiegesprek. In dit gesprek wordt gecontroleerd of u voldoet aan de eisen en nemen we de verschillende opleidingstrajecten en mogelijkheden met u door.

Matching
Zowel gedurende als na afloop van het opleidingstraject spannen Mproof en IT Management Group zich in om u te matchen met een werkgever. Op het moment dat dit het geval is, krijgt u een vrijblijvend aanbod. De inhoud van het aanbod zoals het salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn marktconform en wordt op dat moment met u doorgenomen. Er is van uw kant geen verplichting om het aanbod te aanvaarden. Er is vanuit Mproof en de IT Management Group ook geen verplichting om u een aanbod te doen.

Opleidingstrajecten
U kunt kiezen uit één van de volgende drie opleidingstrajecten:

Certified Front-end Developer
Certified Functioneel Applicatiebeheerder
Certified Certified Data & Informatie Specialist

Voor meer informatie klikt u op het opleidingstraject van uw keuze of kunt u vrijblijvend contact opnemen met de IT Management Group. Reageer op tijd, want er is nog slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar!

Aanmelden voor omscholing

Het beschikbaar stellen van trainingen met het doel om werknemers in de ICT duurzaam inzetbaar te maken, wordt mede mogelijk gemaakt met subsidie vanuit het ESF.