Home » Zonder kosten omscholen naar een functie in de ICT? – Sponsor Mproof

Zonder kosten omscholen naar een functie in de ICT?

Gesponsord door Mproof

Aanmelden voor omscholing


Wilt u zich omscholen naar een baan als developer of online marketeer in de ICT? Dan hebben wij een interessant aanbod!

Mproof en de IT Management Group hebben een samenwerkingsverband opgezet waarbij u wordt omgeschoold naar een functie in de ICT als developer of online marketeer en ervaring opdoet met MicroGaming.

Deze opleiding en begeleiding wordt mede mogelijk gemaakt door financiële steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Het opleidingstraject bereidt u voor op banen waaraan op dit moment een groot tekort is op de arbeidsmarkt, zoals java developer, front-end developer en online marketeer. De combinatie met de ontwikkeling van MicroLearning en het opdoen van ervaring met het ontwikkelen van een training met MicroGaming maakt dit traject extra interessant.

MicroLearning is een vernieuwende vorm van leren. Met MicroGames wordt lesstof behandeld in sessies van 15 minuten. De lesstof wordt overgebracht door het spelen van een game. De game bestaat uit meerdere missies waarbij elke missie een leerdoel behandelt of waarbij meerdere missies een complex leerdoel behandelen.

Via een leerplatform en een app is de game op ieder moment, op ieder apparaat beschikbaar. Tijdens het gebruik van de MicroGame wordt data bijgehouden. Hiermee krijgt de speler een goed beeld van zijn of haar voortgang. Daarbij wordt het voor de speler duidelijk op welke punten hij of zij zichzelf nog kan ontwikkelen. Door de organisatie, collega’s of zichzelf wordt de speler uitgedaagd om de prestaties te verbeteren door een level opnieuw te spelen of een complexer leerdoel op te pakken door een nieuwe missie aan te gaan. De motivatie is intrinsiek, de lesstof blijft beter hangen en er wordt met plezier gespeeld! Wilt u meer weten over MicroLearning & MicroGaming? Neemt u dan contact op met de IT Management Group.

Het traject
Uw traject start met een intake. Gedurende de intake wordt onderzocht of u aan de voorwaarden voor deelname voldoet. U heeft tijdens de intake de kans om uw vragen te stellen.

Na de intake start u met de opleidingen. Het traject duurt 16 dagen. Binnen deze dagen doorloopt u een vast aantal trainingsmodules. Zie ook de inhoudelijke beschrijvingen van de opleidingstrajecten.

Het opleidingstraject bestaat uit een mix van vakgerichte opleiding en het opdoen van ervaring op het gebied van MicroGaming. Gedurende de vakgerichte opleiding wordt u opgeleid tot certified Java, Front-end developer of als online marketeer. Opleidingen gericht op development zijn inclusief certificering van Oracle en/of Microsoft.

MProof ITMG

Voorwaarden voor deelname en kosten
Om aan het traject te kunnen deelnemen, dient u op het moment van inschrijving werkzaam te zijn in loondienst of op ZZP-basis. Daarnaast bent u gemotiveerd om het opleidingstraject aan de slag te gaan en heeft u interesse in een functie in de ICT. Er zijn voor u als deelnemer geen kosten aan het traject verbonden met uitzondering van reiskosten. U dient wel voldoende tijd tot uw beschikking te hebben om het traject te volgen. De tijd die u besteedt aan de opleiding, wordt niet gecompenseerd.

Start en duur
Er zijn meerdere startmomenten per maand. De doorlooptijd van het traject is 4 maanden. De 16 opleidingsdagen worden verspreid over deze 4 maanden. De exacte planning is afhankelijk van het opleidingstraject dat u kiest. Na de intake wordt een planning op maat gemaakt. U kunt starten binnen enkele weken na uw aanmelding. De opleidingen vinden plaats in 2020.

Procedure
Wilt u aan het het traject meedoen, dan kunt u zichzelf via deze pagina aanmelden. Let op, meldt u zich alstublieft aan via onderstaande button en niet op de pagina van het opleidingstraject zelf. Na ontvangst van uw inschrijving zullen we u uitnodigen voor een intake en loopbaanoriëntatiegesprek. In dit gesprek wordt gecontroleerd of u voldoet aan de eisen en nemen we de verschillende opleidingstrajecten en mogelijkheden met u door.

Matching
Zowel gedurende als na afloop van het opleidingstraject spannen Mprrof en IT Management Group zich in om u te matchen met een werkgever. Op het moment dat dit het geval is, krijgt u een vrijblijvend aanbod. De inhoud van het aanbod zoals het salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn marktconform en wordt op dat moment met u doorgenomen. Er is van uw kant geen verplichting om het aanbod te aanvaarden. Er is vanuit Mproof en de IT Management Group ook geen verplichting om u een aanbod te doen.

Opleidingstrajecten
U kunt kiezen uit één van de volgende vier opleidingstrajecten:

Certified Java Developer
Certified Front-end Developer
Certified Online Marketeer

Voor meer informatie klikt u op het opleidingstraject van uw keuze of kunt u vrijblijvend contact opnemen met de IT Management Group. Reageer op tijd, want er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar!

Aanmelden voor omscholing

Het beschikbaar stellen van trainingen met het doel om werknemers in de ICT duurzaam inzetbaar te maken, wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie vanuit het ESF.