Home » Zonder kosten omscholen naar een functie in de ICT? – Sponsor Mproof » Certified Data & Informatie Specialist met praktijkopdracht MicroGaming

Certified Data & Informatie Specialist

De functiegerichte opleiding tot Certified Data & Informatie Specialist leidt op tot één van de meest gevraagde functies in de ICT! Inclusief Big Data, ITIL en BiSL certificeringen.


Duur: 16 dagen
Locatie: Utrecht en Den Haag
Data: Er zijn meerdere startmomenten

Voorwaarden voor ESF-Subsidie
De voorwaarden om deze functiegerichte opleiding te kunnen volgen met gebruikmaking van subsidie van het Europees Sociaal Fonds zijn:
– U of uw werknemer dient op het moment van inschrijving werkzaam te zijn in de ICT, in loondienst of op ZZP-basis.
– U of uw werknemer is werkzaam in een functie die op de lange termijn geen perspectief biedt, en u wilt zich of diegene door middel van het volgen van een loopbaanoriëntatie- en opleidingstraject omscholen naar een nieuwe functie in de ICT.

Al enige jaren is de krapte in de ICT-sector op de arbeidsmarkt onderwerp van gesprek. De IT Management Group heeft onderzocht aan welke functies in de ICT de komende jaren naar verwachting het meest behoefte is. Op basis van dit onderzoek heeft de IT Management Group functiegerichte opleidingsprofielen opgesteld.

Inhoud opleiding
De functiegerichte opleiding tot Certified Data & Informatie Specialist is één van de functiegerichte opleidingsprofielen waarmee u uw carrièrekansen binnen de IT duurzaam optimaliseert.

Belangrijk onderdeel van het opleidingsprofiel Certified Data & Informatie Specialist is de aandacht voor samenwerking tussen de business en de IT kant binnen een organisatie. Goede samenwerking tussen business en IT (business-IT alignment) is al jaren een grote uitdaging bij veel organisaties. Hoewel er zeker stappen zijn gezet en best practices zijn geïntroduceerd om samenwerking te bevorderen en grenzen weg te nemen, zal de komende jaren op dit gebied nog veel inspanning noodzakelijk zijn. Een ander belangrijk aandachtsgebied in het opleidingsprofiel is de toenemende hoeveelheid aan data en informatie. Data (big data) is essentieel voor een goede bedrijfsvoering en biedt grote kansen en mogelijke concurrentievoordelen voor een organisatie, maar grote hoeveelheden data vormt ook een bedreiging. Met de nieuwe wetgeving op het gebied van data privacy mag alleen specifieke data worden gebruikt en opgeslagen en zijn organisaties verplicht om maatregelen te nemen om data te beschermen.

Tijdens de functiegerichte opleiding tot Certified Data & Informatie Specialist krijgt u in 16 dagen tijd een diepgaand inzicht in en kennis van de belangrijkste best practices en ontwikkelingen op het gebied van informatiemanagement zowel in theorie als praktijk. De theorie wordt afgewisseld met de praktijk. Er wordt ingegaan op de belangrijkste marktconforme methoden en technieken voor informatiemanagement zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau. U krijgt inzicht hoe u vanuit de business een sterke samenwerking kunt opzetten met de IT kant van uw organisatie en u leert hoe u regie kunt voeren op uw leveranciers. U maakt kennis met de wereld van big data, data privacy en data protection. Daarnaast doet u ervaring op door het doorlopen van een praktijkopdracht op het gebied van MicroGaming. Tot slot worden ook de laatste trends die invloed hebben op het vakgebied van informatiemanagement behandeld.

Dit opleidingsprofiel leidt op voor functies zoals: informatiemanager, business analist, proces designer, ICT Consultant, functioneel beheerder, data specialist etcetera.

Praktijkgericht
Tijdens de opleiding tot Certified Data & Informatie Specialist krijgt u te maken met verschillende trainers. De trainers van de IT Management Group zijn niet alleen thuis in de theorie maar hebben ruime praktijkervaring als consultant op het vakgebied van informatiemanagement.

Certificering
Binnen de opleiding tot Certified Data & Informatie Specialist wordt de belangrijkste theorie op het gebied van informatiemanagement behandeld. Na het doorlopen van de opleiding en het succesvol afsluiten van de deelexamens bent u officieel gecertificeerd in BiSL en Big Data Foundation. Daarnaast bent u bekend met de onderwerpen data-architectuur, datamodellering en data privacy. Ook bent u zich bewust van de persoonlijke competenties die u als Certified Data & Informatie Specialist minimaal nodig heeft om duidelijk en effectief te communiceren naar opdrachtgevers en stakeholders.

De functiegerichte opleiding tot Certified Data & Informatie Specialist is inclusief de examens:

– BiSL
– Big Data Foundation
– ITIL 4 Foundation

Programma
De opleiding tot Certified Data & Informatie Specialist bestaat uit de volgende modules:

Introductie en Prakrijkopdracht MicroGaming deel 1 – 1 dag
De opleiding tot Certified Java Developer start met een introductie van 1 dag gecombineerd met deel 1 van de Praktijkopdracht MicroGaming. U maakt kennis met de groep en krijgt een introductie op het programma. Daarna wordt gestart met deel 1 van de Praktijkopdracht MicroGaming.

Strategisch Business Informatiemanagement – 1 dag
Een van de modules van de opleiding tot Certified Data & Informatie Specialist betreft de module Strategisch Business Informatiemanagement. Tijdens deze unieke module worden de strategische aspecten van informatiemanagement behandeld. Het gaat daarbij onder andere om het opstellen van de informatiestrategie en informatiearchitectuur, informatie lifecycle management, informatie portfoliomanagement, bepalen van de keten-ontwikkelingen, bepalen van de technologie ontwikkelingen, bepalen van de bedrijfsprocesontwikkelingen, coördinatie van informatie, inrichting van de Informatie Voorziening(IV)-functie, leveranciersmanagement, ketenpartnermanagement. Theorie wordt afgewisseld met discussies en oefeningen.
Zie ook: Training: Strategisch Business Informatiemanagement

Tactisch en Operationeel Informatiemanagement – 2 dagen
Tijdens deze module gaat u aan de slag met tactisch en operationeel informatiemanagement. In deze module wordt met name ingegaan op functioneel beheer en aspecten van tactisch informatiemanagement zoals planning en control, financieel management, behoeftemanagement, contractmanagement, gebruikersondersteuning, operationele IT-aansturing, beheer bedrijfsinformatie, wijzigingenbeheer, transitie en specificeren. Ook worden relaties gelegd met het vakgebied van technisch beheer en applicatiebeheer. Na afloop van deze module kunt u zich certificeren in de module BiSL.
Zie ook: Training: Tactisch en Operationeel Informatiemanagement

Big Data Foundation – 3 dagen
Big data is tegenwoordig een populair begrip. Elke dag worden grote hoeveelheden data geproduceerd van verschillende aard en oorsprong. Het juiste gebruik van big data kan grote voordelen voor een organisatie hebben. Volgens onderzoek van Gartner presteren bedrijven die big data gebruiken in hun besluitvormingsprocessen en bedrijfsvoering beter dan bedrijven die dat niet doen. De module Big Data Foundation behandelt in drie dagen tijd het begrip big data, de grondbeginselen en de mogelijkheden van big data. Het verkrijgen van big data is tegenwoordig niet meer het probleem maar wel hoe big data kan worden omgezet naar waardevolle informatie!
Zie ook: Training: Big Data Foundation

ITIL 4 Foundation – 3 dagen
ITIL® staat voor Information Technology Infrastructure Library. ITIL is ontstaan uit een verzameling best practices. Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw biedt ITIL® een raamwerk van processen, rollen en verantwoordelijkheden, als een verzameling best practices. De ooit geldende betekenis Information Technology Infrastructure Library is geëvolueerd naar een integrale servicemanagement benadering, gericht op het effectief sturen en managen van de IT-dienstverlening. Het doel is op een efficiënte en effectieve wijze het beheer te voeren over alle onderdelen die nodig zijn om een IT-service te leveren.
Zie ook: ITIL 4 Foundation

Praktijkopdracht MicroGaming deel 2 – 3 dagen
U werkt tijdens de opleiding aan de praktijkopdracht MicroGaming. De dagen bestaan uit plenaire gedeeltes waarin theorie over en techniek achter MicroLearning, MicroGaming wordt uitgelegd en het in groepjes uitwerken van de praktijkopdracht. De drie dagen van deze module worden gepland met enige ruimte ertussen zodat er ook gelegenheid is om buiten de training onderdelen uit te werken.

Data Privacy en Data Protection – 2 dagen
Privacy wet- & regelgeving zoals de Wet Bescherming Persoonsbescherming (WBP) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) zijn voor elk bedrijf van belang en er wordt steeds strikter op naleving gecontroleerd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Door digitalisering en big data technologieën zijn organisaties steeds beter in staat data en persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken. Veelal maakt u voor de verwerking gebruik van (de kennis van) derden. Het is van cruciaal belang dat u alle data goed beschermt en alleen die data vastlegt die u volgens de richtlijnen mag vastleggen. Als u de data onvoldoende beschermt, loopt u het risico aangesproken te worden op schending van de privacy van klanten, medewerkers of gebruikers. Daarbij is de kans op reputatieschade als gevolg van een enkel incident groot en riskeert u mogelijke vervolging en boetes door de toezichthouders. Uw organisatie is optimaal beschermd als u goed bent geïnformeerd en een privacy-strategie heeft waarin u beschrijft hoe uw organisatie persoonsgegevens gebruikt en beschermt. Vanuit deze strategie benoemt u cruciale rollen zoals die van de Data Privacy Officer en neemt u maatregelen om de integriteit van deze persoonsgegevens te kunnen waarborgen.
Zie ook: Training: Data Privacy en Data Protection

Trends in IT– 1 dag
In deze module van 1 dag wordt u meegenomen in de toekomst van de IT. Wat zijn de ontwikkelingen van de toekomst, en waar moet u zich op voorbereiden of rekening mee houden? Onderwerpen in deze module zijn zeer actueel. Voorbeelden van onderwerpen die behandeld worden zijn automatisering van beheer, artificial intelligence, Internet of Things en robotisering.

Profiel
De functiegerichte opleiding tot Certified Data & Informatie Specialist is geschikt voor (toekomstige) informatiemanagers en data specialisten die een solide opleiding willen volgen waarbij zowel aandacht is voor de theorie en de certificering van de hedendaagse informatiemanager en data specialist als voor de praktijk en de persoonlijke competenties die van belang zijn bij de dagelijkse uitvoering van uw rol. Na deze opleiding beschikt u over de kennis en – bij het met goed gevolg afleggen van de examens – de certificeringen die op dit moment in de markt worden gevraagd. U bent aantoonbaar klaar om als Certified Data & Informatie Specialist in een nieuwe rol direct aan de slag te gaan!

Trainingsduur en kosten
De functiegerichte opleiding tot Certified Data & Informatie Specialist duurt 16 dagen. Deze opleiding heeft een waarde van € 8280,-. Er zijn voor u als kandidaat geen kosten verbonden aan het opleidingstraject, met uitzondering van de reiskosten.

Materiaal
Het materiaal voor de trainingen wordt digitaal geleverd. Om te kunnen oefenen met de opgedane kennis dient u een eigen laptop mee te brengen.

Docenten en locaties
De IT Management Group werkt alleen met de beste docenten. Trainingen op basis van open inschrijving worden gegeven op centrale en kwalitatief hoogwaardige locaties.

Aanmelden
Om aan dit opleidingstraject te kunnen meedoen, moet u voldoen aan de voorwaarden. Bekijk op de pagina Werken in de ICT – nu met gratis opleiding Agile People of u voldoet aan de voorwaarden. U kunt zich op deze pagina ook aanmelden. Er is een beperkt aantal opleidingsplekken beschikbaar, dus wees er op tijd bij!
Het beschikbaar stellen van trainingen met het doel om werknemers in de ICT duurzaam inzetbaar te maken wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie vanuit het ESF.