Home » Zonder kosten omscholen naar een functie in de ICT? – Sponsor Mproof » Certified Front-end Developer met praktijkopdracht MicroGaming

Certified Front-end Developer met praktijkopdracht MicroGaming

De functiegerichte opleiding tot Certified Front-end Developer leidt op tot één van de meest gevraagde functies in de ICT! Inclusief praktijkopdracht, Programmeren in HTML5 met JavaScript en CSS3 en DevOps certificeringen

Duur: 16 dagen
Locatie: Den Haag, Utrecht
Data: Er zijn meerdere startmomenten

Voorwaarden voor ESF-Subsidie
De voorwaarden om deze functiegerichte opleiding te kunnen volgen met gebruikmaking van subsidie van het Europees Sociaal Fonds zijn:
– U of uw werknemer dient op het moment van inschrijving werkzaam te zijn in de ICT, in loondienst of op ZZP-basis.
– U of uw werknemer is werkzaam in een functie die op de lange termijn geen perspectief biedt, en u wilt zich of diegene door middel van het volgen van een loopbaanoriëntatie- en opleidingstraject omscholen naar een nieuwe functie in de ICT.

Inhoud opleiding
Al enige jaren is de krapte in de ICT-sector op de arbeidsmarkt onderwerp van gesprek. De IT Management Group heeft onderzocht aan welke functies in de ICT de komende jaren naar verwachting het meest behoefte is. Op basis van dit onderzoek heeft de IT Management Group een aantal functiegerichte opleidingsprofielen opgesteld.

De functiegerichte opleiding tot Certified Front-end Developer is één van de functiegerichte opleidingsprofielen waarmee u uw carrièrekansen binnen de IT duurzaam optimaliseert.

Als Front-end ontwikkelaar houdt u zich bezig met het ontwikkelen van de front-end van (web)applicaties voor zowel interne als externe klanten. U bouwt webpagina’s en applicaties of u bent verantwoordelijk voor het onderhoud, testen, en/of optimaliseren van de applicaties. Als Front-end developer houdt u zich bezig met de grafische interface voor gebruikers, en de verbinding van deze voorkant (het design) met de back-end.

Veel organisaties maken tegenwoordig gebruik van de agile werkwijze. Als ontwikkelaar maakt u dan deel uit van een zogenaamd agile scrum team. Het team is gezamenlijk verantwoordelijk voor het opleveren van (gewijzigde) applicaties en/of informatiesystemen.Tijdens de functiegerichte opleiding tot Certified Front-end Developer wordt u in 16 dagen opgeleid tot Certified Front-end Developer. Met dit opleidingsprofiel wordt u opgeleid volgens het principe van de T-Shaped professional. De kern van het traject bestaat uit het leren van HTML5, JavaScript en CSS3, maar u leert ook de belangrijkste zaken die komen kijken bij software-ontwikkeling. Daarnaast doet u ervaring op door het doorlopen van een praktijkopdracht op het gebied van MicroGaming. Tenslotte krijgt u met de module Trends in IT inzicht in de laatste ontwikkelingen in de IT. Het opleidingstraject leidt op tot beroepen zoals Front-end developer, Front-end programmeur, Front-end bouwer, Front-end ontwerper etcetera.

Praktijkgericht
Tijdens de opleiding tot Certified Front-end Developer krijgt u te maken met verschillende trainers. De trainers van de IT Management Group zijn niet alleen thuis in de theorie maar hebben ruime praktijkervaring als programmeur of consultant.

Certificering
Binnen de functiegerichte opleiding tot Certified Front-end Developer wordt de belangrijkste theorie op het gebied van webapplicatieontwikkeling behandeld. Na het doorlopen van de opleiding en het succesvol afsluiten van het examen Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 en DevOps Foundation ontvangt u de badge Certified Front-end Developer.

De functiegerichte opleiding tot Certified Front-end Developer is inclusief de examens:

– Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3
– DevOps Foundation

Programma
De opleiding tot Certified Front-end Developer bestaat uit de volgende modules:

Introductie en Prakrijkopdracht MicroGaming deel 1 – 1 dag
De opleiding tot Certified Front-end Developer start met een introductie van 1 dag gecombineerd met deel 1 van de Praktijkopdracht MicroGaming. U maakt kennis met de groep en krijgt een introductie op het programma. Daarna wordt gestart met deel 1 van de Praktijkopdracht MicroGaming.

Module Front-end Developer – 8 dagen
Tijdens de training leert u de basis van de talen HTML5, JavaScript, en CSS3. U krijgt in 8 dagen een duidelijk inzicht in de werking en het gebruik van Front-end technologieën. Tijdens de training wordt de theorie afgewisseld met oefeningen en opdrachten. De training behandelt de verschillende toepassingen van HTML5, JavaScript, en CSS3 en het gebruik van o.a. packages, user interfaces, user input en collecties. De training is een combinatie van hands-on training, waarin u oefent met HTML5, JavaScript en CSS3, en examentraining. De examentraining vindt op de laatste dagen van de training plaats. Gedurende en na de training bereidt u zich voor op het examen. U dient daarbij ook rekening te houden met enige zelfstudie. Deze training leidt op tot het Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 examen (70-480).
Zie ook: Training HTML5, JavaScript, en CSS3

Praktijkopdracht MicroGaming deel 2 – 3 dagen
U werkt tijdens de opleiding aan de praktijkopdracht MicroGaming. De dagen bestaan uit plenaire gedeeltes waarin theorie over en techniek achter MicroLearning, MicroGaming wordt uitgelegd en het in groepjes uitwerken van de praktijkopdracht. De drie dagen van deze module worden gepland met enige ruimte ertussen zodat er ook gelegenheid is om buiten de training onderdelen uit te werken.

DevOps Foundation – 2 dagen
De afgelopen jaren hebben veel bedrijven de voordelen ervaren van de toepassing van agile methoden zoals scrum en Kanban. De software wordt sneller opgeleverd en de kwaliteit stijgt, terwijl de kosten dalen. Een groot nadeel blijkt te zijn dat de agile ontwikkeling haaks staat op de traditionele wijze van beheer, zowel qua informatiemanagement, applicatiemanagement als infrastructuurmanagement. Dit komt vooral omdat de beheerorganisatie niet in staat is om aan de flexibiliteitseisen van de agile ontwikkelaars tegemoet te komen. Maar een veel belangrijkere reden is dat de kloof tussen ontwikkeling en beheer hierdoor veel groter is geworden. De agile cultuur van snelheid, communicatie en samenwerking staat daarbij op gespannen voet met die van de traditionele op controle gebaseerde beheerorganisatie. De consequentie is dat de ontwikkelteams wel software snel opleveren maar niet snel in productie kunnen nemen. Dit probleem vereist een fundamentele verandering in de wijze van samenwerking welke gevonden is in de Dev (Development) Ops (Operations) oplossing.
Zie ook: DevOps Foundation

DevOps Applicatieontwikkeling – 1 dag
Veel organisaties hebben een start gemaakt met het agile ontwikkelen. Daarbij is tevens al bij veel organisaties een combinatie gemaakt tussen ontwikkelaars en beheerders in hetzelfde team (DevOps). Bij veel organisaties is het nog een behoorlijke zoektocht hoe nu de ontwikkelaars op te leiden tot een DevOps ontwikkelaar. Deze training is specifiek bedoeld voor deze doelgroep.
In één dag tijd worden alle aspecten behandeld die van belang zijn voor een ontwikkelaar in een DevOps setting. Daarnaast is deze training van belang bij beheerders, Scrum master, Product owners en andere functionarissen die een rol spelen in de opzet en werking van een effectief en efficiënt DevOps team. Dit bespaart u tijd in de volwassenwording van uw DevOps team.
Zie ook: DevOps Applicatieontwikkeling

Trends in IT– 1 dag
In deze module van 1 dag wordt u meegenomen in de toekomst van de IT. Wat zijn de ontwikkelingen van de toekomst, en waar moet u zich op voorbereiden of rekening mee houden? Onderwerpen in deze module zijn zeer actueel. Voorbeelden van onderwerpen die behandeld worden zijn automatisering van beheer, artificial intelligence, Internet of Things en robotisering.

Profiel
De functiegerichte opleiding tot Certified Front-end Developer is geschikt voor (toekomstige) applicatieontwikkelaars die een solide opleiding willen volgen waarbij zowel aandacht is voor de theorie als voor de praktijk en de persoonlijke competenties die van belang zijn bij de dagelijkse uitvoering van uw rol. Na deze opleiding beschikt u over de kennis en – bij het met goed gevolg afleggen van de examens – de certificeringen die op dit moment in de markt worden gevraagd. U bent aantoonbaar klaar om als Certified Front-end Developer in een nieuwe rol direct aan de slag te gaan!

Trainingsduur en kosten
De functiegerichte opleiding tot Certified Front-end Developer duurt 16 dagen. Deze opleiding heeft een waarde van € 8280,-. Er zijn voor u als kandidaat geen kosten verbonden aan het opleidingstraject, met uitzondering van de reiskosten.

Materiaal
Het materiaal voor de trainingen wordt digitaal geleverd. Om te kunnen oefenen met de opgedane kennis dient u een eigen laptop mee te brengen.

Docenten en locaties
De IT Management Group werkt alleen met de beste docenten. Trainingen op basis van open inschrijving worden gegeven op centrale en kwalitatief hoogwaardige locaties.

Aanmelden
Om aan dit opleidingstraject te kunnen meedoen, moet u voldoen aan de voorwaarden. Bekijk op de pagina Werken in de ICT – nu met gratis opleiding en praktijkopdracht MicroGaming! of u voldoet aan de voorwaarden. U kunt zich op deze pagina ook aanmelden. Er is een beperkt aantal opleidingsplekken beschikbaar, dus wees er op tijd bij!

Het beschikbaar stellen van trainingen met het doel om werknemers in de ICT duurzaam inzetbaar te maken wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie vanuit het ESF.