Home » Zonder kosten omscholen naar een functie in de ICT? – Sponsor Mproof » Certified Functioneel Applicatiebeheerder met praktijkopdracht MicroGaming

Certified Functioneel Applicatiebeheerder

De functiegerichte opleiding tot Certified Functioneel Applicatiebeheerder leidt op tot één van de meest gevraagde functies in de ICT. Inclusief BiSL, ITIL en TMap certificeringen!


Duur: 12 dagen
Locatie: Utrecht en Den Haag
Data: Er zijn meerdere startmomenten

Voorwaarden voor ESF-Subsidie
De voorwaarden om deze functiegerichte opleiding te kunnen volgen met gebruikmaking van subsidie van het Europees Sociaal Fonds zijn:
– U of uw werknemer dient op het moment van inschrijving werkzaam te zijn in de ICT, in loondienst of op ZZP-basis.
– U of uw werknemer is werkzaam in een functie die op de lange termijn geen perspectief biedt, en u wilt zich of diegene door middel van het volgen van een loopbaanoriëntatie- en opleidingstraject omscholen naar een nieuwe functie in de ICT.

Al enige jaren is de krapte in de ICT-sector op de arbeidsmarkt onderwerp van gesprek. De IT Management Group heeft onderzocht aan welke functies in de ICT de komende jaren naar verwachting het meest behoefte is. Op basis van dit onderzoek heeft de IT Management Group functiegerichte opleidingsprofielen opgesteld.

Inhoud opleiding
De functiegerichte opleiding tot Certified Functioneel Applicatiebeheerder is één van de functiegerichte opleidingsprofielen waarmee u uw carrièrekansen binnen de IT optimaliseert.

Een Functioneel Applicatiebeheerder is verantwoordelijk voor één of meerdere applicaties. Het accent ligt op de functioneel (inhoudelijke) werking van de applicatie. Het is een veelzijdige functie waarbij u op veel verschillende gebieden goed moet kunnen functioneren. U heeft kennis van techniek om met technisch Beheerders te kunnen sparren maar u bent ook in staat om goed te communiceren met gebruikers en het management. U moet strategisch kunnen denken maar ook concreet en praktisch oplossingen kunnen uitwerken. Als Functioneel Applicatiebeheerder houdt u zich onder andere bezig met; het functioneel onderhouden van applicaties, het testen en implementeren van nieuwe en bestaande applicaties, het bijhouden van documentatie, het analyseren en voorkomen van problemen, overleg met gebruikers en het adviseren van het management.

Tijdens de functiegerichte opleiding tot Certified Functioneel Applicatiebeheerder wordt u in 12 dagen opgeleid tot Certified Functioneel Applicatiebeheerder. Met dit opleidingsprofiel wordt u opgeleid volgens het principe van de T-Shaped professional. De kern van het traject bestaat uit het opdoen van kennis die u nodig heeft in uw dagelijkse werk als Functioneel applicatiebeheerder. Het gaat daarbij onder andere om tactisch en operationeel informatiemanagement, requirements engineering en testen. Daarnaast doet u kennis op van bijvoorbeeld ITIL, om te kunnen sparren met collega’s uit uw vakgebied. Daarnaast doet u ervaring op door het doorlopen van een praktijkopdracht op het gebied van MicroGaming. Tenslotte krijgt u met de module Trends in IT inzicht in de laatste ontwikkelingen op het gebied van IT. Het opleidingstraject leidt op tot beroepen zoals (functioneel) applicatiebeheerder, Functioneel Applicatiebeheerder, functioneel specialist etcetera.

Praktijkgericht
Tijdens de opleiding tot Certified Functioneel Applicatiebeheerder krijgt u te maken met verschillende trainers. De trainers van de IT Management Group zijn niet alleen thuis in de theorie maar hebben ruime praktijkervaring als programmeur of consultant.

Certificering
Binnen de functiegerichte opleiding tot Certified Functioneel Applicatiebeheerder wordt de belangrijkste theorie op het gebied van functioneel en IT beheer behandeld. Na het doorlopen van de opleiding en het succesvol afsluiten van het examen ITIL 4, BiSL en TMap Suite Test Engineer ontvangt u de badge Certified Functioneel Applicatiebeheerder.

De functiegerichte opleiding tot Certified Functioneel Applicatiebeheerder is inclusief de examens:

– BiSL
– ITIL 4 Foundation
– TMap Suite Test Engineer

Programma
De opleiding tot Certified Functioneel Applicatiebeheerder bestaat uit de volgende modules:

Introductie en Prakrijkopdracht MicroGaming deel 1 – 1 dag
De opleiding tot Certified Java Developer start met een introductie van 1 dag gecombineerd met deel 1 van de Praktijkopdracht MicroGaming. U maakt kennis met de groep en krijgt een introductie op het programma. Daarna wordt gestart met deel 1 van de Praktijkopdracht MicroGaming.

Tactisch en Operationeel Informatiemanagement – 2 dagen
Tijdens deze module gaat u aan de slag met tactisch en operationeel informatiemanagement. In deze module wordt met name ingegaan op functioneel beheer en aspecten van tactisch informatiemanagement zoals planning en control, financieel management, behoeftemanagement, contractmanagement, gebruikersondersteuning, operationele IT-aansturing, beheer bedrijfsinformatie, wijzigingenbeheer, transitie en specificeren. Ook worden relaties gelegd met het vakgebied van technisch beheer en applicatiebeheer. Na afloop van deze module kunt u zich certificeren in de BiSL.
Zie ook: Training: Tactisch en Operationeel Informatiemanagement

TMap Suite Test Engineer – 2 dagen
Deze module staat in het teken van TMap Suite Test Engineer. Testen is nodig om de opdrachtgever inzicht te geven in de kwaliteit van informatiesystemen en de risico’s bij in productie name. De Test Management approach (TMap) is hét voorbeeld van een gestructureerde testaanpak. TMap Next® is de afgelopen jaren ontwikkeld tot een zeer volledige aanpak die in alle project- en klantsituaties toegevoegde waarde biedt. TMap is als teststandaard toonaangevend. Honderden organisaties passen – wereldwijd – TMap toe. Tijdens de opleiding TMap® Suite Test Engineer leert u hoe u als Test Engineer de onderdelen van de suite succesvol kunt toepassen. Na afloop van de training TMAP Suite Test Engineer bent u in staat om zelfstandig testen te kunnen uitvoeren.
Zie ook: TMap Suite Test Engineer

ITIL 4 Foundation – 3 dagen
ITIL® staat voor Information Technology Infrastructure Library. ITIL is ontstaan uit een verzameling best practices. Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw biedt ITIL® een raamwerk van processen, rollen en verantwoordelijkheden, als een verzameling best practices. De ooit geldende betekenis Information Technology Infrastructure Library is geëvolueerd naar een integrale servicemanagement benadering, gericht op het effectief sturen en managen van de IT-dienstverlening. Het doel is op een efficiënte en effectieve wijze het beheer te voeren over alle onderdelen die nodig zijn om een IT-service te leveren.
Zie ook: ITIL 4 Foundation

Praktijkopdracht MicroGaming deel 2 – 3 dagen
U werkt tijdens de opleiding aan de praktijkopdracht MicroGaming. De dagen bestaan uit plenaire gedeeltes waarin theorie over en techniek achter MicroLearning, MicroGaming wordt uitgelegd en het in groepjes uitwerken van de praktijkopdracht. De drie dagen van deze module worden gepland met enige ruimte ertussen zodat er ook gelegenheid is om buiten de training onderdelen uit te werken.

Trends in IT– 1 dag
In deze module van 1 dag wordt u meegenomen in de toekomst van de IT. Wat zijn de ontwikkelingen van de toekomst, en waar moet u zich op voorbereiden of rekening mee houden? Onderwerpen in deze module zijn zeer actueel. Voorbeelden van onderwerpen die behandeld worden zijn automatisering van beheer, artificial intelligence, Internet of Things en robotisering.

Profiel
De functiegerichte opleiding tot Certified Functioneel Applicatiebeheerder is geschikt voor (toekomstige) Functioneel (Applicatie) Beheerders die een solide opleiding willen volgen, waarbij eveneens aandacht is voor de belangrijkste brede (generieke) vakkennis die u nodig heeft als Functioneel Applicatiebeheerder. Er is een groot tekort aan Functioneel Applicatiebeheerders. Na deze opleiding beschikt u over de kennis en – bij het met goed gevolg afleggen van de examens – de certificeringen die op dit moment in de markt worden gevraagd.

Trainingsduur en kosten
De functiegerichte opleiding tot Certified Functioneel Applicatiebeheerder duurt 12 dagen. Deze opleiding heeft een waarde van € 6280,-. Er zijn voor u als kandidaat geen kosten verbonden aan het opleidingstraject, met uitzondering van de reiskosten.

Materiaal
Het materiaal voor de trainingen wordt digitaal geleverd. Om te kunnen oefenen met de opgedane kennis dient u een eigen laptop mee te brengen.

Docenten en locaties
De IT Management Group werkt alleen met de beste docenten. Trainingen op basis van open inschrijving worden gegeven op centrale en kwalitatief hoogwaardige locaties.

Aanmelden
Om aan dit opleidingstraject te kunnen meedoen, moet u voldoen aan de voorwaarden. Bekijk op de pagina Werken in de ICT – nu met gratis opleiding Agile People of u voldoet aan de voorwaarden. U kunt zich op deze pagina ook aanmelden. Er is een beperkt aantal opleidingsplekken beschikbaar, dus wees er op tijd bij!

Het beschikbaar stellen van trainingen met het doel om werknemers in de ICT duurzaam inzetbaar te maken wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie vanuit het ESF.