Home » Zonder kosten omscholen naar een functie in de ICT? – Sponsor Mproof » Certified Online Marketeer met praktijkopdracht MicroGaming

Certified Online Marketeer

De functiegerichte opleiding tot Certified Online Marketeer leidt op tot één van de meest gevraagde functies in de ICT! Inclusief praktijkopdracht, Programmeren in HTML5 met JavaScript en CSS3 en DevOps certificeringen

Duur: 16 dagen
Locatie: Den Haag, Utrecht
Data: Er zijn meerdere startmomenten

Voorwaarden voor ESF-Subsidie
De voorwaarden om deze functiegerichte opleiding te kunnen volgen met gebruikmaking van subsidie van het Europees Sociaal Fonds zijn:
– U of uw werknemer dient op het moment van inschrijving werkzaam te zijn in de ICT, in loondienst of op ZZP-basis.
– U of uw werknemer is werkzaam in een functie die op de lange termijn geen perspectief biedt, en u wilt zich of diegene door middel van het volgen van een loopbaanoriëntatie- en opleidingstraject omscholen naar een nieuwe functie in de ICT.

Inhoud opleiding
Al enige jaren is de krapte in de ICT-sector op de arbeidsmarkt onderwerp van gesprek. De IT Management Group heeft onderzocht aan welke functies in de ICT de komende jaren naar verwachting het meest behoefte is. Op basis van dit onderzoek heeft de IT Management Group een aantal functiegerichte opleidingsprofielen opgesteld.

De consument van nu vergelijkt en koopt meer en meer online. In deze veelzijdige opleiding leer je hoe je omgaat met online ontwikkelingen en uitdagingen omzet in kansen. Je ontwikkelt een succesvolle en toekomstgerichte marketingstrategie en specialiseert je in online marketing. Je ontdekt hoe je je concurrentiepositie behoudt en versterkt te midden van alle digitale ontwikkelingen, nu en in de toekomst. Je leert hoe je een grafische interface moet vormgeven op webpagina’s en applicaties. Na afloop weet je hoe je online marketingactiviteiten opzet, implementeert en evalueert.

Tijdens de functiegerichte opleiding tot Certified Online Marketeer wordt u in 16 dagen opgeleid tot Certified Online Marketeer. Met dit opleidingsprofiel wordt u opgeleid volgens het principe van de T-Shaped professional. De kern van het traject bestaat uit het leren van digitale marketing en communicatietechnieken en webtalen en technologieën zoals HTML5, JavaScript en CSS3, maar u leert ook de belangrijkste zaken die betrekking hebben op het vakgebied van digitale marketing. Daarnaast doet u ervaring op door het doorlopen van een praktijkopdracht op het gebied van MicroGaming. Tenslotte krijgt u met de module Trends in IT inzicht in de laatste ontwikkelingen op het gebied van IT. Het opleidingstraject leidt op tot beroepen zoals digital marketing and design specialist, social media expert, online marketeer etcetera.

Praktijkgericht
Tijdens de opleiding tot Certified Online Marketeer krijgt u te maken met verschillende trainers. De trainers van de IT Management Group zijn niet alleen thuis in de theorie maar hebben ruime praktijkervaring als programmeur of consultant.

Certificering
Binnen de functiegerichte opleiding tot Certified Online Marketeer wordt de belangrijkste theorie op het gebied van Front-end Development en Digital Marketing & Design behandeld.

De functiegerichte opleiding tot Certified Online Marketeer is inclusief de examens:
– Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3

Programma
De opleiding tot Certified Online Marketeer bestaat uit de volgende modules:

Introductie en Prakrijkopdracht MicroGaming deel 1 – 1 dag
De opleiding tot Certified Online Marketeer start met een introductie van 1 dag gecombineerd met deel 1 van de Praktijkopdracht MicroGaming. U maakt kennis met de groep en krijgt een introductie op het programma. Daarna wordt gestart met deel 1 van de Praktijkopdracht MicroGaming.

Digital Marketing en Digital Design – 5 dagen
Tijdens de training leert u de belangrijkste basis van Digital Marketing en Design. U krijgt in 5 dagen een duidelijk inzicht in de toepassing en werkwijze van Digital Marketing en Design. Tijdens de training wordt de theorie afgewisseld met oefeningen en opdrachten. Deze hands-on training behandelt de verschillende stappen van plan tot realisatie op weg naar een digitale marketing die u direct kunt toepassen in uw eigen praktijk. Onderwerpen die tijdens de training aan bod komen zijn:
– Onlinemarketing strategie en marketingdoelstellingen
– Onlinemarketing methoden zoals e-mailmarketing, mobiele marketing, online advertising, social media en zoekmachinemarketing (SEA en SEO)
– Advertentieprogramma’s zoals Adwords, Linkedin, Facebook
– Tools en instrumenten
– Digital Design
– De technische werking, van plan naar realisatie
– Effectieve (digitale) communicatie
– Resultaten van je activiteiten meten, monitoren en bijsturen

Module Front-end Developer – 8 dagen
Tijdens de training leert u de basis van de talen HTML5, JavaScript, en CSS3. U krijgt in 8 dagen een duidelijk inzicht in de werking en het gebruik van Front-end technologieën. Tijdens de training wordt de theorie afgewisseld met oefeningen en opdrachten. De training behandelt de verschillende toepassingen van HTML5, JavaScript, en CSS3 en het gebruik van o.a. packages, user interfaces, user input en collecties. De training is een combinatie van hands-on training, waarin u oefent met HTML5, JavaScript en CSS3, en examentraining. De examentraining vindt op de laatste dagen van de training plaats. Gedurende en na de training bereidt u zich voor op het examen. U dient daarbij ook rekening te houden met enige zelfstudie. Deze training leidt op tot het Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 examen (70-480).
Zie ook: Training HTML5, JavaScript, en CSS3

Praktijkopdracht MicroGaming deel 2 – 3 dagen
U werkt tijdens de opleiding aan de praktijkopdracht MicroGaming. De dagen bestaan uit plenaire gedeeltes waarin theorie over en techniek achter MicroLearning, MicroGaming wordt uitgelegd en het in groepjes uitwerken van de praktijkopdracht. De drie dagen van deze module worden gepland met enige ruimte ertussen zodat er ook gelegenheid is om buiten de training onderdelen uit te werken.

Trends in IT– 1 dag
In deze module van 1 dag wordt u meegenomen in de toekomst van de IT. Wat zijn de ontwikkelingen van de toekomst, en waar moet u zich op voorbereiden of rekening mee houden? Onderwerpen in deze module zijn zeer actueel. Voorbeelden van onderwerpen die behandeld worden zijn automatisering van beheer, artificial intelligence, Internet of Things en robotisering.

Profiel
De functiegerichte opleiding tot Certified Online Marketeer is geschikt voor (toekomstige) online marketeers en communicatiespecialisten die een solide praktijkgerichte opleiding willen volgen. Er is een groot tekort aan online marketeers en digitale communicatiespecialisten. Na deze opleiding beschikt u over de kennis en – bij het met goed gevolg afleggen van de examens – de certificeringen die op dit moment in de markt worden gevraagd.

Trainingsduur en kosten
De functiegerichte opleiding tot Certified Online Marketeer duurt 16 dagen. Deze opleiding heeft een waarde van € 8280,-. Er zijn voor u als kandidaat geen kosten verbonden aan het opleidingstraject, met uitzondering van de reiskosten.

Materiaal
Het materiaal voor de trainingen wordt digitaal geleverd. Om te kunnen oefenen met de opgedane kennis dient u een eigen laptop mee te brengen.

Docenten en locaties
De IT Management Group werkt alleen met de beste docenten. Trainingen op basis van open inschrijving worden gegeven op centrale en kwalitatief hoogwaardige locaties.

Aanmelden
Om aan dit opleidingstraject te kunnen meedoen, moet u voldoen aan de voorwaarden. Bekijk op de pagina Werken in de ICT – nu met gratis opleiding en praktijkopdracht MicroGaming! of u voldoet aan de voorwaarden. U kunt zich op deze pagina ook aanmelden. Er is een beperkt aantal opleidingsplekken beschikbaar, dus wees er op tijd bij!

Het beschikbaar stellen van trainingen met het doel om werknemers in de ICT duurzaam inzetbaar te maken wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie vanuit het ESF.