Omscholen voor organisaties

Grote vraag naar ICT personeel – School uw personeel kosteloos om naar een ICT functie binnen of buiten uw bedrijf

Werkgevers in de ICT zijn dringend op zoek naar personeel. Het aantal ICT vacatures stijgt snel. De vraag komt vanuit het bedrijfsleven maar ook van gemeenten en de Rijksoverheid. De verwachting is dat deze stijging aanhoudt en dat het aantal banen en vacatures in de ICT de komende jaren alleen maar toeneemt.

Er is vraag naar personeel op het gebied van o.a. beheer, testen en development, architectuur en infrastructuur, data-analyse en big data, security en data privacy en agile en DevOps.

Omscholen met Digipower

De IT Management Group (ITMG) wil graag een bijdrage leveren aan het oplossen van het grote tekort aan ICT-ers en heeft daarom, samen met CA-ICT en haar werkgevers, het talentenprogramma Digipower opgezet waarmee we organisaties ondersteunen bij het omscholen van personeel naar een (andere) ICT functie. Omscholen van personeel is belangrijk omdat de vraag naar personeel de komende tijd sterk zal veranderen. De vraag naar personeel in de ICT in de bovengenoemden vakgebieden neemt toe en neemt in andere vakgebieden af. Om die reden ondersteunt de Rijksoverheid het omscholingsprogramma Digipower als onderdeel van ‘Nederland Leert Door’.

Zijn er binnen uw organisatie medewerkers boventallig? Bijvoorbeeld doordat afdelingen inkrimpen vanwege digitalisering of verandering van de dienstverlening? Nu bestaat de mogelijkheid om uw personeel voordelig te laten omscholen naar een interessante ICT functie binnen of buiten uw organisatie.

Door gebruik te maken van financieringsmogelijkheden vanuit de Rijksoverheid wordt dit omscholingsprogramma kosteloos aangeboden.

U als werkgever dient rekening te houden met een kleine bijdrage in administratieve kosten en met het tekenen voor geleverde prestaties in het omscholingsprogramma door de deelnemer(s).

Omscholen met Digipower

Het programma bestaat op hoofdlijnen uit vier stappen:
1. Intake waarin wordt kennis gemaakt, getoetst of aan de voorwaarden wordt voldaan en het programma wordt besproken;
2. Bepalen welke kansrijke en duurzame ICT functies het best aansluiten bij het profiel van uw medewerker(s) middels een ontwikkelscan, een arbeidsscan en een functieadvies;
3. Het op peil brengen van de kennis van uw medewerker(s) door het volgen van een gerichte opleiding;
4. Begeleiding en coaching om aanvullende vaardigheden aan te leren óf om in direct contact met andere werkgevers te komen.

Na het Digipower traject weet de medewerker welke functies in de ICT het beste bij hem of haar passen en heeft de medewerker in één functie een verdiepingsslag gemaakt door het volgen van training en het krijgen van gerichte coaching in de aanvullende vaardigheden die horen bij deze functie. De medewerker is nu klaar voor het zetten van de volgende stap! Voor de één betekent dit meteen aan de slag gaan in een nieuwe functie, voor de ander betekent dit duidelijkheid over de te nemen stappen om te komen tot een nieuwe functie door bijvoorbeeld een vervolgopleiding of stage.

Voorbeelden van functies waarin uw medewerkers zich met Digipower kunnen ontwikkelen zijn: Developer, Data Engineer, Security specialist, Servicedesk Engineer, Test Engineer, Applicatiebeheerder, Functioneel beheerder en Informatieadviseur. De mogelijkheden zijn daarbij onder andere afhankelijk van het individu en het bestaande profiel van de medewerker.
Na afloop van het traject kan de medewerker binnen of buiten uw bedrijf doorstromen naar een (nieuwe) functie binnen de ICT.

Voorwaarden voor omscholing met Digipower

Om in aanmerking te komen voor het programma zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
1. De medewerker heeft interesse in een (nieuwe) functie in de ICT;
2. De medewerker is in loondienst;
3. U geeft de medewerker de ruimte om in een periode van 2 tot 4 maanden 10 dagen vrij te maken om te besteden aan opleiding, begeleiding en coaching. Daarnaast wordt gemiddeld 20 tot 30 uur aan zelfstudie van de medewerker verwacht.

Bemiddeling naar nieuwe functie in de ICT

In het traject worden medewerkers begeleid door gekwalificeerde en ervaren coaches en volgen uw medewerkers een scholingstraject dat wordt afgesloten met een certificaat. Na afloop van het traject zal ITMG indien gewenst bemiddelen bij de door de medewerker gewenste (nieuwe) functie in de ICT. Er is geen verplichting om op deze bemiddeling in te gaan. Andersom is er vanuit ITMG geen baangarantie. Salaris en andere arbeidsomstandigheden zijn afhankelijk van de functie, de mogelijkheden en de (toekomstige) werkgever.

Wilt u als organisatie in aanmerking komen voor het talentenprogramma Digipower? Schrijft u zich dan in middels het inschrijfformulier. We komen graag bij u langs voor een vrijblijvend gesprek. Het aantal plekken is beperkt, dus schrijf snel in om zeker te zijn van deelname!

Aanmelden voor omscholing