Home » Zonder kosten omscholen naar de functie van Security Manager

Zonder kosten omscholen naar de functie van Security Manager

Gesponsord door Agile People

Aanmelden voor omscholing


Bent u op zoek naar een baan in de ICT als Security Manager? Dan hebben wij een interessant aanbod voor u!

Agile People en de IT Management Group hebben een samenwerkingsverband opgezet waarbij u wordt opgeleid en begeleid naar de functie van Security Manager.

De opleiding en begeleiding is gericht op het vinden van een baan in de ICT op het gebied van security. Het gaat daarbij om banen waarin op dit moment een groot tekort is op de arbeidsmarkt, zoals bijvoorbeeld Security Manager, Security Specialist, Chief Information Security Officer (CISO), Security Architect, Privacy Officer en medewerker gegevensbescherming.

De opleiding en begeleiding wordt mede mogelijk gemaakt door financiële steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Het traject
Uw traject start met een intake. Gedurende de intake wordt onderzocht of u aan de voorwaarden voor deelname voldoet. U heeft tijdens de intake ook de kans om uw vragen te stellen.

Na de intake start u met de opleidingen. Het traject duurt 16 dagen. Binnen deze dagen doorloopt u een vast aantal trainingsmodules. De planning van deze modules komt in overleg tot stand, waarbij wordt gestreefd naar een doorlooptijd van ongeveer 4 maanden.

Gedurende het opleidingstraject begint ook de begeleiding naar uw functie in de ICT als Security Manager. Uw CV wordt bekeken en wordt van feedback voorzien en er wordt geoefend met sociale vaardigheden en sollicitatievaardigheden.

Voorwaarden voor deelname
Om aan het traject te kunnen deelnemen, dient u op het moment van inschrijving werkzaam te zijn in loondienst of op ZZP-basis. Daarnaast bent u gemotiveerd om het opleidingstraject aan de slag te gaan en heeft u de intentie zich te laten bemiddelen door Agile People bij het vinden van een nieuwe baan. Er zijn voor u als deelnemer geen kosten aan het traject verbonden met uitzondering van reiskosten. U dient wel voldoende tijd tot uw beschikking te hebben om het traject te volgen. De tijd die u besteedt aan de opleiding, wordt niet geccompenseerd.

Start en duur
Er zijn meerdere startmomenten. De doorlooptijd van het traject is 4 maanden. De 16 opleidingsdagen worden verspreid over deze 4 maanden. De exacte planning is afhankelijk van het opleidingstraject dat u kiest. Na de intake wordt een planning op maat gemaakt.

Procedure
Wilt u aan het het traject meedoen, dan kunt u zichzelf via deze pagina aanmelden. Let op, meldt u zich alstublieft aan via onderstaande button en niet op de pagina van het opleidingstraject zelf. Na ontvangst van uw inschrijving zullen we u uitnodigen voor een intake en loopbaanoriëntatiegesprek. In dit gesprek wordt gecontroleerd of u voldoet aan de eisen en nemen we de verschillende opleidingstrajecten en mogelijkheden met u door.

Matching
Zowel gedurende als na afloop van het opleidingstraject spannen Agile People en de IT Management Group zich in om u te matchen met een werkgever. Op het moment dat er een match is, krijgt u een vrijblijvend aanbod. De inhoud van het aanbod zoals het salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn marktconform en wordt op dat moment met u doorgenomen. Er is van uw kant geen verplichting om het aanbod te aanvaarden. Er is vanuit Agile People en de IT Management Group ook geen verplichting om u een aanbod te doen.

Opleidingstrajecten
Bekijk hier het gedetailleerde informatie over het opleidingstraject:

Certified Security Manager

Voor meer informatie klikt u op het opleidingstraject of kunt u vrijblijvend contact opnemen met de IT Management Group. Reageer op tijd, want er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar!

Aanmelden voor omscholing

Het beschikbaar stellen van trainingen met het doel om werknemers in de ICT duurzaam inzetbaar te maken wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie vanuit het ESF.

Bent u op zoek naar een ander opleidingstraject? Kijk dan ook eens bij de functie gerichte opleidingsprofielen van de IT Management Group.